Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Roept God een mens tot leven

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 346 (a) Liedboek voor de kerken Gezang 347 (a) Tussentijds 78 (a) Gezangen voor Liturgie 517 (d) Zingt Jubilate 914 (c) Oud-Katholiek Gezangboek 739 (c)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Roept God een mens tot leven
Een lied op leven en dood
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1966
Tekst
Dichter Huub Oosterhuis
Vertaler Gerben Brouwer (Fr)
Eppie Dam (Fr)
Bijbelplaats Exodus 13:17-22
Exodus 14:1-3
Matteüs 3:13-17
Matteüs 10:39
Matteüs 16:24-25
Marcus 1:9-11
Marcus 8:34-35
Lucas 3:21-22
Lucas 9:23-24
Lucas 17:33
Johannes 3:3-8
Johannes 12:24
Romeinen 6:1-12
2 Korintiërs 5:14-15
Kolossenzen 2:12
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Componist Jaap Geraedts (a)
Frits Mehrtens (b)
Melchior Vulpius (c/d1)
Bernard Huijbers (d2)
Melodie Roept God een mens tot leven (a)
Het waren tien geboden (b)
Christus, der ist mein Leben (c/d1)
De liefde is geduldig (d2)
Solmisatie 6-3-3-2-1-5-5/3-6-7-1-7-6-3 (a)
6-1-2-3-5-3-3/6-1-7-6-5-6-6 (b)
1-3-2-3-4-5-3 (c)
1-3-2-3-4-5-3/5-3-5-4-3-2-1 (d)
6-5-6-4-5-6-6 (e)
Gebruik
Kerkelijk jaar Witte Donderdag
Paasnacht
Allerheiligen
Liturgie Maaltijd van de Heer
Thema Doop
Kerk en gemeente
Uitvaart
Belijdenis
Liedbundels
Liedboek 2013 346 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 347 (a)
Tussentijds 78 (a)
Gezangen voor Liturgie 517 (d)
Zingt Jubilate 914 (c)
Oud-Katholiek Gezangboek 739 (c)
Abdijboek 41 (e)
Adem van het jaar 99 (b)
Aandachtig liedboek 35
Bavoliedboek 217 (b)
Gezongen Liedboek 102 (?)
Lieteboek 2013 346 (a)
Liturgische Gezangen 1-93 (d)
Lieteboek foar de tsjerken 347 (a)
Petrus & Paulusbundel 308 (d)
Randstadbundel 272 (d)
Tuskentiden 78 (a)
Zolang er mensen zijn 41 (d)

Roept God een mens tot leven is een lied van Huub Oosterhuis.

Opname beluisteren

  • Uitvoering van Jongerenkoor Join Together (met een andere melodie)
  • Opname melodie d (GvL):

Tekst

Huub Oosterhuis publiceerde dit lied in 1966, in zijn bekende bundel 'Bid om vrede', onder de titel 'Een lied op leven en dood'. In de loop der tijd heeft de tekst wat wijzigingen ondergaan. In Liedboek 1973 staat in de derde strofe in regel 3: 'gedoopt in wolk en water'. Oosterhuis veranderde dit later in 'gedoopt in woord en water', en zo is het ook in Liedboek 2013 opgenomen. Daar zijn ook de strofen 9 en 10 alsnog opgenomen. Het gedicht heeft een eenvoudige structuur: tien vier-regelige strofen, per regel drie jamben en het rijmschema is gekruist rijm: aBaB, een vertrouwde structuur, die ook voorkomt bij o.a. 'Nu daagt het in het oosten'.

Muziek

Het lied is in de verschillende bundels waarin het opgenomen is, niet steeds aan dezelfde melodie gekoppeld.

  • In 'Zingt Jubilate' (nr. 914) is voor de even strofen de melodie gebruikt waarop het lied oorspronkelijk was geschreven: Vulpius' melodie bij 'Christus der ist mein Leben'; de melodie van de oneven strofen is geschreven door Bernard Huijbers.
  • In 'Gezangen voor Liturgie' (nr 517) zijn twee melodieën aangegeven, die afwisselend gezongen kunnen worden. De eerste is dezelfde als in 'Zingt jubilate', de tweede is een melodie van Bernard Huijbers, die ritmisch geheel gelijk is aan de eerstgenoemde melodie, maar melodisch een ander verloop heeft.
  • In 'De adem van het jaar' zijn aan dit lied twee melodieën van Frits Mehrtens toegevoegd: twee melodieën die ook nog gelijktijdig ( mannen en vrouwen) te zingen zijn.
  • Ook in Liedboek 1973 en Liedboek 2013 treffen we twee melodieën aan.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Roept God een mens tot leven (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Zie het artikel Zie Christus, der ist mein Leben (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie c/d1.

Zie het artikel Zie De liefde is geduldig (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie d2.

Een bijna integrale versie van dit lied voor koor en orgel, van de hand van Jan Kleinbussink, is opgenomen in 'Eredienstvaardig', jrg. 2 (1986), nr. 2, p. 76-79.

Hymnologische informatie

Gerben Brouwer en Eppie Dam hebben de Friese vertaling gemaakt: Ropt God in mins ta libben

Literatuur

Toelichting: