Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Nu zijt wellekome

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 476   Liedboek voor de kerken Gezang 145   Op Toonhoogte 2015 96   Weerklank 132   Gezangen voor Liturgie 508   Zingt Jubilate 201   Oud-Katholiek Gezangboek 590   Zangbundel Joh. de Heer 610 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Nu zijt wellekome
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Syt willekommen Herre Krist
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 14e eeuw
Tekst
Dichter Aegidius Haeffacker
Vertaler Eppie Dam (Fr)
Elizabeth Poston (En)
Bijbelplaats Matteüs 2:1-12
Lucas 2:1-20
Herkomst Het Paradijs der Gheestelijke en Kerckelijke Lofsangen 1621
Metrisch 11-11-13-12-4
Muziek
Melodie Nu zijt wellekome
Herkomst 's Hertogenbosch 1621
Solmisatie 1-1-1-7-6-5-1-1-2-2-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Kersttijd
Epifanie
Liedbundels
Liedboek 2013 476
Liedboek voor de kerken Gezang 145
Op Toonhoogte 2015 96
Weerklank 132
Gezangen voor Liturgie 508
Zingt Jubilate 201
Oud-Katholiek Gezangboek 590
Zangbundel Joh. de Heer 610
Bavoliedboek 132
Gezangboek voor de EBG 94
Gezangboek der ELK 16
Hervormde Bundel 1938 14
Hoog de Harten 343
Lieteboek 2013 476
Laus Deo 739
Liederen van het Leger des Heils 465
Liturgische Gezangen 1-48
Lieteboek foar de tsjerken 145
Muziekbladen bij Continuo 518
Op Toonhoogte 81
Petrus & Paulusbundel 296
Randstadbundel 165
Uit aller mond 41
119 Gezangen 19

Nu zijt wellekome is een oud kerstlied. Het is al in oudere versies in het Nederlands bekend, en afkomstig van het 14e eeuwse lied uit het Duits Syt willekommen Herre Krist. De melodie komt uit 1621.

Opname beluisteren

Tekst

1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
Daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,
Van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3. D' herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar."
Kyrieleis.

4. D'heilige drie Koon'gen uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerhand.
Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud
t'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Inhoud

Bij de tweede strofe: Een 'leis' (afkomstig van het Griekse woord Kyrie eleison 'Heer ontferm U') is een middeleeuws kerklied gezongen in de landstaal, dat eindigt op Kyrieleis. Leisen ontstonden in de 11e eeuw als korte antwoorden op bepaalde gezangen in de Latijnse mis (sequenzen). Ze bestonden vaak uit slechts één strofe. Ze werden vooral gezongen op feestdagen in het kerkelijk jaar, onder andere in processies. Leisen zijn een vroege uiting van volksvroomheid. Martin Luther heeft verschillende leisen verder uitgewerkt tot koralen. Daarom worden ze ook wel gezien als de wegbereiders voor de latere evangelisch-lutherse kerkliederen.

Vertalingen

In 'The Penguin Book of Christmas Carols' (1965) is een vertaling in het Engels opgenomen, gemaakt door Elizabeth Poston. De tekst luidt:

1. Welcome, Child of Mary, coming from afar
On earth with us to sojourn beneath thy star.
From the heavens' glory thou in grace dost now descend,
Knowing all our story and come to be our friend:
Kyrie eleis.
2. Shepherds on the hillside saw the heavenly ligth,
And heard the angels' song, 'He is born this night.
Fear not,' was their message, 'now to David's city go,
Seek God in a manger, as yonder star will show:'
Kyrie eleis.
3. There to pay their tribute, come three eastern kings,
Sweet gifts of gold and spices now each one brings;
Kneeling, they adore him, as their earthly crowns they bow,
Majesty saluting before a manger low:
Kyrie eleis.
4. Kyrie eleison. Christmas Babe, we sing,
With Kyrie eleison we greet our King.
Pray we to the holy Infant he will bless our way,
Kyrie eleison in all the world we say:
Kyrie eleis.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Nu zijt wellekome (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Eppie Dam maakte de Friese vertaling: Wolkom op ’e ierde

De tweede strofe ontbrak in eerdere protestantse bundels, maar is weer opgenomen in Liedboek (2013).

Literatuur

Toelichtingen:

  • I.de Sutter: De Dienst van het Lied, blz.94
  • Continuo: Zingen en spelen, blz.233 (E.van Wijngaarden-Raben/R.te Riet)

Externe links

  • Artikel over de herkomst van het lied op Wikipedia.