Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zangbundel Joh. de Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Zangbundel Joh. de Heer
Zangbundel Johannes de Heer editie 1978 200x300.jpg
Samensteller Johannes de Heer
Jaar 1905
Editie(s)
Standaardeditie
ISBN 90-74069-01-0

Zangbundel Joh. de Heer is een bundel met liederen voor gebruik in huis en tijdens samenkomsten. De bundel is samengesteld door Johannes de Heer en voor het eerst verschenen in 1905.

Titel

Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten: liederen en koren geschikt voor orgel en/of gemengd koor / oorspr verz. door Joh. de Heer; gerev. door Jan Quintus Zwart en Peter Grasmeijer. Hilversum: Unisong Music Publishers. 1e druk Rotterdam, De Heer, 1905 ISBN 90-74069-01-0 geb.

Uitgever

De Zangbundel wordt uitgegeven door Unisong en is verkrijgbaar bij Johannes de Heer.

Edities

In 2004 verscheen een nieuwe Joh. de Heer-zangbundel. Een jubileumbundel, met daarin inmiddels 944 liederen. Het was in 2005 een eeuw geleden dat de eerste bundel, met destijds 675 liederen, verscheen. In de loop der jaren is de bundel diverse malen aangepast en uitgebreid.

NB. Let op dat de nummering in de meer recente edities kan afwijken van die in de vooroorlogse. Maar sinds 1947 wordt bij een wijziging een oud lied niet rechtstreeks vervangen door een nieuw lied met hetzelfde nummer. Een oud liednummer zal eerst vervallen in een bepaalde editie en pas vele jaren later, als het als compleet vergeten kan worden beschouwd, zal dit nummer in een nieuwere editie opnieuw gebruikt worden voor een nieuw lied. Op deze wijze wordt in het algemeen verwarring voorkomen, behalve als vooroorlogse naast meer actuele edities worden gebruikt. Op deze wijze zijn er in elke editie ook nummers die niet gebruikt worden. De actuele nummering is bruikbaar voor alle edities vanaf 1947 tot heden. Het aantal van 944 liederen is als volgt berekend : 1011 Nummers, waarvan 97 vervallen zijn, maar van 30 liederen zijn er 2 versies, de eerste heeft alleen het nummer, het tweede voegt daar een a aan toe. De editie 2004 geeft zelf als aantal liederen 952 aan.

Een overzicht van de wijzigingen in de loop van de geschiedenis

Editie 1905: Eerste druk.
Editie 1906: (2e druk) Uitbreiding met een groot aantal liederen, diverse verbeteringen in tekst en muziek.
Editie 1912: (5e druk) Aanpassingen in diverse (Sankey-)liederen (conform maken met de brontekst, of juist een eigen versie maken).
Editie 1915: (6e druk) 5 liederen vervallen, 5 liederen andere melodie, ruim 100 nieuwe liederen en korte melodieën (zgn. koren) bijgevoegd, enkele muzikale verbeteringen, Sankey-liederen nu met goedkeuring aangepast.
Editie 1917: (7e druk) 1 lied vervangen.
Status editie 1917: 668 doorlopende nummers met 32a nummers en 149 zgn. koren.
Editie 1921: (9e druk)
Tussen 1921 en 1926: nummmers 669-751 toegevoegd.
Editie 1926:(11e druk)
Tussen 1926 en 1940: 4 nieuwe liederen vervangen direct oudere, 1 a nummer toegevoegd, 1 a nummer vervallen, verder 97 nieuwe liederen (752-848), de meeste daarvan eerst als los supplement, maar vanaf de 13e editie (1933) opgenomen in de reguliere bundel. Een nieuwe categorie "bijbelkoren" verschijnt, met op het eind 14 liederen.
Editie 1947:(15e druk) 157 nummers en 79 koren vervallen, 20 nieuwe liederen vervangen direct oudere, 4 a nummers toegevoegd, 31 nieuwe nummers toegevoegd.(849-879)
Editie 1960: 3 nieuwe liederen (880-882)
Editie 1963:(20e uitgave) Sommige liederen kregen nieuwe harmonisaties door Jan van Weelden, psalmen en gezangen ritmisch gezet, 1 nieuw lied (883)
Editie 1968:(21e uitgave) Veel liederen kregen nieuwe harmonisaties door Jan van Weelden, spelling gemoderniseerd, 16 nieuwe liederen (884-899).
Editie 1973:(23e uitgave) 16 nieuwe liederen (900-915).
Editie 1991:(28e druk) 200 nieuwe liederen (voor een groot deel vullen deze eerder vervallen nummers op, verder 916-958), 97 oude liederen ( + 2 a nummers) vervallen.
Editie 2004:(30e druk) 53 nieuwe liederen toegevoegd (959-1011).

De Bijbelkoren en zgn. koren zijn later (ergens na 1973) niet meer opgenomen, maar enkele daarvan tellen nu onder de genummerde liederen.

Achtergrondinformatie

In 2004 verscheen een nieuwe Joh. de Heer-zangbundel. Een jubileumbundel, met daarin inmiddels 944 liederen. Het was in 2005 een eeuw geleden dat de eerste bundel, met destijds 675 liederen, verscheen. In de loop der jaren is de bundel diverse malen aangepast en uitgebreid. Johannes de Heer (1866 – 1961) kwam in 1896 tot een levend geloof en kwam terecht bij de Rotterdamse stadsevangelisatiekring ’Jeruël’. Daar viel het hem al snel op dat een geschikt liedboek ontbrak en hij besloot die zelf samen te stellen. In mei 1905 publiceerde hij zijn eerste Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten, met daarin een aantal psalmen en zondagschoolliederen. Maar de hoofdmoot werd gevormd door zogenoemde ’gospel hymns’, die vanuit Amerika, Engeland en Wales in Nederland waren beland. In de ’opwekkingsliederen’ in zijn zangbundel werd sterk de nadruk gelegd op de bekering van elke individuele zondaar en op een persoonlijke relatie met Christus. De artistieke vorm telde voor hem minder, het ging hem om de prediking van het Evangelie. Daardoor bleef de bundel inhoudelijk in literair en muzikaal opzicht nog wel eens onder de maat. Al spoedig kwam hem dat op gepeperd commentaar van de zijde van theologen en musicologen te staan. Maar hij had aan die kritiek geen boodschap. De bundel was gericht op ’de eenvoudigen’, werd hij niet moe te verklaren. ”Gods kudde bestaat niet uit giraffen, maar uit schapen die Zijn hand wil weiden. U hangt echter de korf met voedsel zó hoog dat een eenvoudig schaap er onmogelijk bij kan”, wierp hij zijn critici voor de voeten. De eerste druk van wat al spoedig de Joh. de Heerzangbundel zou gaan heten, dateerde uit 1905 en bevatte 675 liederen. De bundel beleefde tientallen herdrukken, keer op keer met tal van wijzigingen omdat De Heer rekening hield met de wensen en opmerkingen van de gebruikers. In de loop der jaren werden er liederen aan toegevoegd en werden anderen weer uit de bundel gehaald. Maar nimmer telde de bundel zoveel liederen – meer dan duizend – als de onlangs verschenen versie. Peter Grasmeijer van Unisong (de huidige uitgever van de bundel) overhandigde tijdens de toogdag van Het Zoeklicht het eerste exemplaar van de nieuwe bundel aan Joop de Heer, kleinzoon van Johannes de Heer. Inmiddels zijn van de Joh. de Heerzangbundel in de loop der jaren meer dan één miljoen exemplaren verkocht, terwijl daarnaast een dikke 300.000 muziekbundels (met noten).

Titeloverzicht liederen

  • Inhoud, volledige inhoudsopgave van de editie 2004.
  • Liederen, lijst van titels, dichters en componisten van de liederen die al zijn opgenomen in deze Kerkliedwiki.
  • Rubrieken, overzicht van de rubrieken en bijbehorende liederen, zoals benoemd achter in de zangbundel editie 2004.

Externe links