Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Die rechtens God gelijk

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 160a (a) Tussentijds 86 (a) Gezangen voor Liturgie 159 (a) Zingt Jubilate 508 (b) Oud-Katholiek Gezangboek 551 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Die rechtens God gelijk
Lied van de deemoed
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Huub Oosterhuis
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Filippenzen 2:6-12
Metrisch 6-6-6-6
Muziek
Componist Bernard Huijbers (a)
Wim ter Burg (b)
Melodie Die rechtens God gelijk (a)
Die rechtens God gelijk (ter Burg) (b)
Solmisatie 6-3-2-3-4-5 (a)
6-6-7-1-2-3 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Liedbundels
Liedboek 2013 160a (a)
Tussentijds 86 (a)
Gezangen voor Liturgie 159 (a)
Zingt Jubilate 508 (b)
Oud-Katholiek Gezangboek 551 (a)
Abdijboek 42 (a)
Adem van het jaar 98 (b)
Aan de hand van Moses 1-94b (a), 1-94a (b)
Lieteboek 2013 160a (a)
Liturgische Gezangen 1-110 (a)
Petrus & Paulusbundel 198 (a)
Randstadbundel 365 (a)
Stilte Zingen 366
Tuskentiden 86 (a)
Verzameld Liedboek 456 (a)
Zingend Geloven 1-32 (b)
Zolang er mensen zijn 33 (a)

Die rechtens God gelijk is de beginregel van een lied van Huub Oosterhuis met de titel Lied van de deemoed. Het lied wordt gezongen op twee melodieën, één van Bernard Huijbers (a) en één van Wim ter Burg (b).

Opname beluisteren

Tekst

Voor de Palmzondag legt dit lied een verbinding met de epistellezing uit Filippenzen 2:8-9, waarin van Christus vermeld staat, dat deze 'uiterlijk als een mens' zich vernederd heeft tot de dood toe en daarom door God verhoogd werd met 'de naam boven alle naam'. De dichter vat deze pericoop samen in zijn zes vierregelige strofen, die 'Paulinisch-mannelijk' rijmen (a b a b). Achtereenvolgens komen aan de orde: Christus als 'Gods beeld en scheppend woord' (strofe 1), zijn menswording (strofe 2) en zijn vernedering 'gehoorzaam totterdood' (strofe 3). De verhoging wordt onder woorden gebracht in de strofen 4, 5 en 6, 'opdat wij met elkaar / God geven alle eer' en belijden 'dat Jezus is de Heer!'.

Ontstaan

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Die rechtens God gelijk
  • 2. Hij heeft zichzelf ontdaan
  • 3. Hij werd ons aller knecht
  • 4. Maar God heeft Hem gesteld
  • 5. Opdat zijn macht verstaan
  • 6. Opdat wij met elkaar.

Muziek

Wim ter Burg

De melodie van Wim ter Burg is sober, dat is het metrum 6.6.6.6. en het rijmschema a b a b ook. De toonsoort is d kleine terts. De halve waarde is de teleenheid (in de editie Zingend Geloven; in De adem van het jaar werd het lied een toon hoger genoteerd, in kwartwaarden). In de eerste regels wordt uitsluitend trapsgewijs opgeklommen tot aan de sext van de toonsoort, waarop het enige melisma verschijnt dat in de melodie voorkomt. In het tweede regelpaar bereikt de melodie met een tertssprong de hoogste noot.

Bernard Huijbers

Huijbers verdeelt de tekst in drie blokken van telkens twee gedeelten. Het eerste is dan bedoeld voor koor, het tweede voor allen; het lied-karakter wordt hiermee doorbroken, doordat het gedeelte voor allen - hoewel de tekst wisselt - als 'refrein' dienst doet. Een soort beurtzang-op-rijm dus.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Die rechtens God gelijk (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Zie het artikel Zie Die rechtens God gelijk (ter Burg) (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie b.

Wim ter Burg schreef een drietal eenvoudige instrumentale begeleidingen: een bicinium met de cantus firmus in de onderstem, een vierstemmige bourdon-zetting met de c.f. in de alt en een driestemmige zetting met de c.f. in de bas. Ze zijn gepubliceerd in 'Zoet Hout - Goed Koper', maart 1984.

Hymnologische informatie

Cor Waringa heeft de Friese vertaling gemaakt: Mei rjocht oan God gelyk / Liet fan de deemoed

Literatuur

Toelichting:

In 'Tussen de regels : commentaar bij een twintigtal liturgische gezangen' (Gooi en Sticht, 1983, ISBN 9030402628) schreef Ad de Keyzer op p. 47-49 een toelichting bij tekst en melodie van dit lied.