Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zolang er mensen zijn op aarde

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 981 (b) Liedboek voor de kerken Gezang 488A (a) ; 488B (b) Gezangen voor Liturgie 567a (b) / 576b (a) Zingt Jubilate 514 (a) / 575 (b) Oud-Katholiek Gezangboek 790 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zolang er mensen zijn op aarde
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1959
Tekst
Dichter Huub Oosterhuis
Vertaler Bernard Smilde (Fr)
Cor Waringa (Fr)
Dieter Trautwein (Du)
Bijbelplaats Psalm 90:12
Matteüs 6:25-34
Matteüs 10:29-31
Lucas 12:6-7
Lucas 12:22-32
Johannes 6:35-48
Handelingen 17:28
Metrisch 9-8-9-8
Muziek
Componist Tera de Marez Oyens (b)
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (c)
Melodie De tien geboden (a)
Zolang er mensen zijn op aarde (b)
Herkomst 1543/Straatsburg 1545 (a)
Solmisatie 1-1-2-3-3-4-4-3-2 (a)
5-5-3-5-3-1-2-3-3 (b)
5-5-6-1-1-2-2-3-3 (c)
Gebruik
Thema Oogst
Schepping
Liedbundels
Liedboek 2013 981 (b)
Liedboek voor de kerken Gezang 488A (a) ; 488B (b)
Gezangen voor Liturgie 567a (b) / 576b (a)
Zingt Jubilate 514 (a) / 575 (b)
Oud-Katholiek Gezangboek 790 (a)
102 gezangen 101 (a)
Abdijboek 44 (c)
Aandachtig liedboek 2
Bavoliedboek 277 (b)
Colours of Grace 32 (a)
Evangelisches Gesangbuch 427 (b)
Filippus Liederenboek 102 (b)
Gotteslob 425 (b)
Lieteboek 2013 981 (a)
Liederen van het Leger des Heils 209 (b)
Liturgische Gezangen 1-77 (b) / 1-160 (a)
Lieteboek foar de tsjerken 488A (b)
Petrus & Paulusbundel 371 (b)
Randstadbundel 401 (b)
Verzameld Liedboek 152 (b) / 153 (a)
Zolang er mensen zijn 1 (b)
Liedbundel met Bijbellezingen 121
E&R-liedbundel 1 186
Wij moeten Gode zingen (bundel) 32 (b)
Hemelsbreed 45 (b)

Zolang er mensen zijn op aarde is een lied van Huub Oosterhuis.


Opname beluisteren

  • Vanuit de Martinikerk te Groningen (voorspel en zettingen: Henk Vogel en Egbert Minnema). Organist: Lukas Jan Schoonbeek

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

Zolang er mensen zijn op aarde is het eerste kerklied van Huub Oosterhuis. "Op de fiets geschreven, in november 1959, tegen de wind in, van Winsum naar Groningen. Daar werd het in haast opgeschreven en 's avonds tijdens het lof gezongen, begeleid door een saxofoon, op de melodie van O Heer, Gij zijt mijn god en here". (Bron: Licht dat aan blijft, p. 19). Oosterhuis schreef het lied voor de viering van het lof van het jongensinternaat van het Sint Maarten college in Groningen. Bij de dienst van het lof wordt de geconsacreerde hostie aanbeden. Het lied bevat dan ook een verwijzing naar de eucharistie (‘Zijn lichaam is ons levend brood’, strofe 4), maar eigenlijk is het hele thema van het lied eucharistisch. Het lied beschrijft hoe God bij ons mensen present is. Die presentie is daarbij niet beperkt tot de eucharistie, maar is in heel de schepping te bespeuren. In het compendium bij het (oude) Liedboek staat ten onrechte als jaartal 1958 genoemd.

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

  1. Zolang er mensen zijn op aarde
  2. Zolang de mensen woorden spreken
  3. Gij voedt de vogels in de bomen
  4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven
  5. Daarom moet alles U aanbidden.

Muziek

Bij het lied zijn drie melodieën bekend. De eerste is afkomstig uit Straatsburg/Lyon, uit de periode 1543/1545/1548 (melodie a), de tweede is van Tera de Marez Oyens (melodie b), de derde is een melodie van de IWVL (melodie c).

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Zolang er mensen zijn op aarde (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie b.

Zie het artikel Zie De tien geboden (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Hymnologische informatie

De Duitse vertaling van DIeter Trautwein is (zonder de Nederlandse tekst) opgenomen in Evangelisches Gesangbuch, nr. 427 en Gotteslob, nr. 425.
In Colors of Grace zijn drie vertalingen opgenomen:

  • Engelse vertaling door F. Kaan: As long as human words are spoken
  • Franse vertaling door M.-C. Sachot: Sans fin, ton verbe en nos paroles
  • Duitse vertaling door Dieter Trautwein: Solang es Menschen gibt auf Erden

Literatuur

Toelichtingen: