Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2023

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wachters van de tijd

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 453 Tussentijds 132 Gezangen voor Liturgie 540 Zingt Jubilate 556 Oud-Katholiek Gezangboek 573
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wachters van de tijd
Maranatha
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1960
Tekst
Dichter Tom Naastepad
Vertaler Margryt Poortstra (Fr)
Bijbelplaats Matteüs 25:1-13
Lucas 1:68-75
Lucas 12:35-36
Johannes 1:19-28
Filippenzen 4:4-6
Jesaja 35
Metrisch 5-8-8-5-3-3
Muziek
Componist Frits Mehrtens
Melodie Wachters van de tijd
Solmisatie 1-3-5-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Gaudete
Liturgie Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Liedboek 2013 453
Tussentijds 132
Gezangen voor Liturgie 540
Zingt Jubilate 556
Oud-Katholiek Gezangboek 573
Adem van het jaar 30
Aan de hand van Moses 2-176
Lieteboek 2013 453
Laus Deo 1189
Het lied op onze lippen 37
Lied van de week 871201
Muziekbladen bij Continuo 517
Tuskentiden 132

Wachters van de tijd is een lied van Tom Naastepad en Frits Mehrtens.

Opname beluisteren

Tekst

Ontstaan

Het lied dateert uit 1960 en is voor het eerst (nog zonder muziek-notatie) te vinden in het boek Het Scharlaken Snoer : getijdendiensten in de landstaal dat kort voor het begin van Vaticanum II werd gepubliceerd. Naastepad maakte vrijwel al zijn liedteksten ten behoeve van de diensten in zijn eigen parochies in Schiedam en Rotterdam, maar het lied 'Maranatha' schreef hij in 1960 speciaal voor de Nocturne-diensten, die hun basis hadden in de Amsterdamse Maranathakerk, met het oog op zondag Gaudete (Verheugt u), de (roze) derde Adventszondag. Naastepad liet zich bij het schrijven van de tekst inspireren door het collectagebed en de introïtus (Psalm 85) van Zondag Gaudete. Bekend is dat Naastepad vrijwel altijd 'zingend dichtte'. Bij het schrijven van een liedtekst had hij altijd een bestaande melodie in zijn hoofd, dus werd het een nieuw lied 'op de wijs van'. Bij dit lied is het niet het geval; de strofevorm 5-8-8-5-6 (of beter: 5-8-8-5-3-3) en het rijmschema a b b a c c is niet eerder op een (kerk)lied toegepast.

Inhoud

In de meeste liedboeken worden de oorspronkelijke strofen 5, 6 en 7 weggelaten. Zoals vrijwel altijd bij de liederen van Naastepad culmineren zijn teksten in de Maaltijd van de Heer. Dat is in dit lied in de 8e strofe ook het geval (in LB 2013/453 opgenomen als 5e strofe). De beginregels van de strofen luiden:

 • 1. Wachters van de tijd
 • 2. Groet de dageraad
 • 3. Met gerechtigheid
 • 4. Midden onder u
 • 5. David zag zijn Heer
 • 6. Bij de doodsjordaan
 • 7. Water van de doop
 • 8. Maakt de tafel klaar.

Muziek

Ontstaan

Dit lied stamt uit de zgn 'Nocturne-tijd', de periode van liturgische en kerkmuzikale vernieuwing die zijn basis had in de Amsterdamse Maranathakerk, waar Frits Mehrtens cantor-organist was. Mehrtens schreef bij de tekst een blijde melodie. We herkennen in de eerste regel met de grote drieklank dezelfde blijdschap als in 'De aarde is vervuld'. In de laatste regel herkennen we de extase, zoals die (ook) klinkt in de slotregel van 'Zingt jubilate voor de Heer'.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Wachters van de tijd (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Margryt Poortstra heeft de Friese vertaling gemaakt: Wachters fan ’e tiid

Literatuur

Toelichtingen:

 • Liedboekcompendium: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/453-wachters-van-de-tijd-4_2_3
 • Het lied Maranatha : liedbespreking / Wim Kloppenburg. In: Muziek & liturgie, jrg. 82 (2013) nr. 5, p.17-20, met uitvoerige literatuuropgave waaruit blijkt in welke bundels welke strofen van het oorspronkelijke lied wel/niet zijn opgenomen. Tevens een overzicht van (kleine) tekstveranderingen die in de verschillende liedboeken zijn aangebracht ten opzichte van de oorspronkelijke liedtekst.
 • Ignace de Sutter bespreekt dit lied in zijn bundel ‘Psalmen, hymnen en liederen : een tweede reeks hymnologische studies over het kerklied in de oecumene’, 1978, ISBN 9026478135, p. 54-57.