Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jesaja

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Jesaja
1e boek van de Grote profeten
Verhalen
1:1-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem
2:1-22 De dag van de Heer
3:1-15 Chaos in Jeruzalem en Juda
3:16-4:1 Sions vrouwen te schande gezet
4:2-6 De Heer vernieuwt Jeruzalem
5:1-7 Het lied van de wijngaard
5:8-24 Zesvoudig wee over de onrechtvaardigen
5:25-30 Juda bedreigd door de vijand
6:1-13 Jesaja geroepen
7:1-25 Het teken van Immanuël
8:1-23 Onheil over een volk zonder vertrouwen
8:1-9:6 Licht in de duisternis
9:7-10:4 De opgeheven hand van de Heer
10:5-34 Oordeel over Assyrië. de stok in Gods hand
11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg van Isa?
11:11-16 Terugkeer van de overlevenden van Israël
12:1-6 Loflied
13:1-14:23 De ondergang van Babylonië
14:24-32 Profetie over Assyrië en over de Filistijnen
15:1-16:14 De ondergang van Moab
17:1-14 Onheil over Aram en Israël
18:1-7 Profetie over Nubië
19:1-25 De val van Egypte en zijn herstel
20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
21:1-17 De val van Babel geopenbaard
22:1-14 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouwen
22:15-25 Profetie over Sebna en Eljakim
23:1-18 De ondergang van Tyrus en Sidon
24:1-23 Oordeel over de aarde
25:1-5 Danklied
25:6-12 Het feestmaal op de Sion
26:1-27:1 Redding en vrede voor het rechtvaardige volk
27:2-13 Hoop voor Israël
28:1-29 Oordeel over Jeruzalems slechte leiders
29:1-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw
30:1-33 Niet Egypte brengt bevrijding. maar de Heer
31:1-9 Alleen de Heer beschermt en bevrijdt
32:1-20 Vrede waar gerechtigheid heerst
33:1-24 Bevrijding van Jeruzalem
34:1-17 Oordeel over Edom
35:1-10 Bevrijding en terugkeer
36:1-37:38 Jeruzalem door Sanherib bedreigd
38:1-39:8 Hizkia's ziekte en genezing
40:1-11 Troost voor Jeruzalem
40:12-31 God is onvergelijkbaar
41:1-42:13 Wie bepaalt de loop der dingen?
42:14-43:21 Een weg door de woestijn
43:22-44:23 Terugkeer naar God
44:24-45:13 Cyrus door God geroepen
45:14-46:13 Alleen de Heer is rechtvaardig en brengt redding
47:1-15 Babylon in het stof
48:1-49:13 De dienaar van de Heer als bevrijder van zijn volk
49:14-50:3 Sions klachten door de Heer weerlegd
50:4-11 Vertrouwen op de Heer die helpt
51:1-52:12 Troost voor het volk: Jeruzalem vrijgekocht
52:13-53:12 De lijdende dienaar van de Heer
54:1-17 Eerherstel voor Jeruzalem. de bruid van de Heer
55:1-13 Een nieuw verbond
56:1-8 Redding ook voor buitenstaanders
56:9-57:13 Ontrouwe profeten en een overspelig volk
57:14-21 Troost voor de treurenden
58:1-14 Vasten en sabbat
59:1-15 In de ban van het kwaad
59:16-21 De Heer redt en bevrijdt
60:1-22 Het nieuwe Jeruzalem
61:1-11 Profetie over de komende glorie
62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
63:1-6 De wraak van de Heer
63:7-64:11 Waar is onze beschermer?
65:1-25 De Heer zal goed én kwaad vergelden
66:1-24 Het oordeel van de Heer

Zie het artikel Dit artikel gaat over het Bijbelboek, voor de profeet zie Jesaja (profeet).

Jesaja is een boek in de Tenach en het Oude Testament. Het is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jesaja. Men onderscheidt meestal drie delen in het boek Jesaja: Jesaja 1-39, Jesaja 40-55 en Jesaja 56-66.

Liederen

BijbelplaatsLied
JesajaDe blinde ziet zijn ogen uit
JesajaEen stem breekt uit in de woestijn
JesajaIedere dag kun je mij horen
Jesaja 1Het land waarin wij zijn geboren
Jesaja 1:3Een man krijgt liefde van zijn vrouw
Jesaja 1:10-20Myn ûntrou folk, de mjitte is fol
Jesaja 1:12-18Waarom toch komt gij voor mijn aangezicht
Jesaja 1:18De eerste dag der week
Jesaja 1:18Er is een plek waar liefde heerst
Jesaja 1:18Komt, laat ons samen richten, spreekt de HEER
Jesaja 1:18Tho’ your sins be as scarlet
Jesaja 2:1-5Het zal zijn in het laatste der tijden
Jesaja 2:1-5Hoger dan men ooit bergen zag
Jesaja 2:1-5Jeruzalem, gij stad hoog op de berg
Jesaja 2:1-5Kom sluit je aan, we gaan op reis
Jesaja 2:1-5Wanneer zal komen
Jesaja 2:1-5Zoals de zon steeds hoger rijst
Jesaja 2:2-5Het zal geschieden in de laatste dagen
Jesaja 2:2-5Ik weet van een stad die komen zal
Jesaja 2:2-5Kom, laat ons opgaan naar de berg
Jesaja 2:2-5Waarom leven de volken
Jesaja 2:4Beklim de hoogste bergen
Jesaja 2:4Gonna lay down my burden
Jesaja 2:4Heer, Gij hebt dit lieve leven
Jesaja 2:4Laat ons van Pasen zingen
Jesaja 4:2-6Om Sions wil zwijg ik niet stil
Jesaja 5In het zonlicht van Gods liefde
Jesaja 5Wij reizen rusteloos naar waar de vrede woont
Jesaja 5:1-7Ik zing mijn geliefde
Jesaja 5:1-7Ik zing van de wijngaard van die ik bemin
Jesaja 5:1-7Mijn lief plantte een wijngaard aan
Jesaja 5:3-4Een man krijgt liefde van zijn vrouw
Jesaja 5:7Herder Israels, hoor
Jesaja 5:7Herder Israëls, hoor!
Jesaja 6:1Groot is de Heer God Almachtig
Jesaja 6:1-3Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
Jesaja 6:1-4Dit overkwam Jesaja de profeet
Jesaja 6:1-4Gij boden rond Gods troon
Jesaja 6:1-4Jesaja de profeet zag in de geest
Jesaja 6:1-4Wie is het, die zo hoog gezeten
Jesaja 6:1-4Wij loven u met man en macht
Jesaja 6:1-5Almachtige
Jesaja 6:1-7Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
Jesaja 6:1-7Het zal zijn in het laatste der tijden
Jesaja 6:2-3Wie op de bodem van de stroom
Jesaja 6:3Duizend generaties knielen in aanbidding
Jesaja 6:3Heel de schepping geeft U eer
Jesaja 6:3Heer van de hemelse machten
Jesaja 6:3Heer, wij loven en aanbidden U
Jesaja 6:3Heilig zijt gij, o Here Here
... meer resultaten

Register per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.