Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ezechiël

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Ezechiël
Grote profeten
Verhalen
1:1-3:15 Ezechiël geroepen
3:16-21 Ezechiël als wachter aangesteld
3:22-5:17 De van van Jeruzalem aangekondigd
6:1-14 Israël getroffen door het zwaard
7:1-27 Het einde komt
8:1-11-25 Visioen in de tempel van Jeruzalem
12:1-20 Een teken voor het opstandige volk
12:21-14:11 Ezechiël en de andere profeten
14:12-23 Het lot van Jeruzalem
15:1-8 Het hout van de wijnstok
16:1-63 Jeruzalems ontrouw
17:1-24 De adelaars en de wijnstok
18:1-32 Wie rechtvaardig handelt zal leven
19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
20:1-44 Israël opstandig en ontrouw
21:1-37 Het goddelijk zwaard
22:1-31 Oordeel over Jeruzalem
23:1-49 Ohola en Oholiba
24:1-14 De kookpot
24:15-27 Een plotselinge slag
25:1-17 Profetie tegen de volken die Israël omringen
26:1-28:19 Profetie tegen Tyrus
28:20-26 Profetie tegen Sidon
29:1-32:32 Profetie tegen Egypte
33:1-20 Ieder mens naar zijn daden beoordeeld
33:21-22 Ezechiël niet langer stom
33:23-33 Het onheil komt
34:1-31 De slechte herders en de goede herder
35:1-36:15 Profetie over het Seïrgebergte en de bergen van Israël
36:16-38 Omwille van mijn heilige naam
37:1-14 Een dal vol beenderen
37:15-28 Eén God, één volk, één herder
38:1-39:29 Gogs leger vernietigd
40:1-5 De nieuwe tempel
40:6-16 De oostpoort
40:17-19 De buitenhof
40:20-23 De noordpoort
40:24-27 De zuidpoort
40:28-31 De binnenste zuidpoort
40:32-34 De binneste oostpoort
40:35-37 De binnenste noordpoort
40:38-47 De offerruimtes
40:48-41:4 Binnen in de tempel
41:5-11 De buitenkant van de tempel
41:12-15a Het gebouw achter de tempel
41:15b-26 Inrichting van de tempel
42:1-14 De ruimten voor de priesters
42:15-20 Het tempelcomplex als geheel
43:1-12 De verschijning van de HEER keert terug in de tempel
43:13-17 Het altaar
43:18-27 Inwijding van het altaar
44:1-9 Toegang tot de tempel
44:10-14 De Levieten
44:15-31 De Levitische priesters
45:1-9 Verdeling van de grond
45:10-17 Belastingen
45:18-46:15 Feesten en offers
46:16-18 Grondbezit van de vorst
46:19-24 De offerkeukens
47:1-12 De rivier uit de tempel

Zie het artikel Dit artikel gaat over het Bijbelboek, voor de profeet zie Ezechiël (profeet).

Ezechiël is een boek in de Tenach en het Oude Testament. Het is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Ezechiël. Het centrale thema van dit boek is de ondergang en het herstel van Israël en Juda.

Liederen

BijbelplaatsLied
EzechiëlVol tranen zien wij hoe de tijd
Ezechiël 1Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied
Ezechiël 2Sta, mensenkind, recht op uw voeten
Ezechiël 2Waar haal jij het lef vandaan
Ezechiël 2:1Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied
Ezechiël 2:8-10Sterk ons met uw Geest
Ezechiël 3Waar haal jij het lef vandaan
Ezechiël 3:1-4Sta, mensenkind, recht op uw voeten
Ezechiël 3:1-5Sterk ons met uw Geest
Ezechiël 3:3Zoet is uw woord in de mond
Ezechiël 3:17Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied
Ezechiël 11:19De Geest des Heren heeft
Ezechiël 11:19Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Ezechiël 13Wij hebben de schande bedreven
Ezechiël 14Wij hebben de schande bedreven
Ezechiël 14:12-23Wanneer dit kleed wordt afgelegd
Ezechiël 17:22-23Uit de aarde ooit gevormd voor dag en dauw
Ezechiël 18:4Jezus, Middelaar, U verblijdt ons
Ezechiël 34Ach Heer, geef vrede aan het land
Ezechiël 34Hij is verrezen, lof zij de Heer
Ezechiël 34Ik sta op de oever
Ezechiël 34Ontferming heeft God toegezegd
Ezechiël 34Over de heuvels dwalen de schapen
Ezechiël 34:1-16Voortaan zal ik zelf omzien naar mijn schapen
Ezechiël 34:2-31De schapen alle honderd
Ezechiël 34:11-31D' Almachtige is mijn herder en geleide
Ezechiël 34:11-31De Heer is mijn herder, 'k heb al wat mij lust
Ezechiël 34:26Er komen stromen van zegen
Ezechiël 34:26-27Ik wil U noemen bij uw naam, Heer God
Ezechiël 36:22-28Hoor, huis van Israël
Ezechiël 36:24-27Ik zal u geven een nieuw hart
Ezechiël 36:25-26Geloven doe je met je voeten
Ezechiël 36:25-27Met het schaamrood op de kaken
Ezechiël 36:26De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Ezechiël 36:26Jezus die mijn hart aanraakt
Ezechiël 36:27Heilige Geest, daal neder
Ezechiël 36:36De Geest des Heren heeft
Ezechiël 37De steppe zal bloeien
Ezechiël 37Naam uit het vuur
Ezechiël 37Uit de graven en spelonken
Ezechiël 37:1-3Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied
Ezechiël 37:1-6God, wat ben je groot
Ezechiël 37:1-14Het vuur dat nu ontstoken wordt
Ezechiël 37:1-14Wie gezaaid wordt in de aarde
Ezechiël 37:1-14Zo dor en doods
Ezechiël 37:9Dat wij volstromen met levensadem
Ezechiël 37:9Kom heden tussenbeide
Ezechiël 37:9-10Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer
Ezechiël 37:24Ontferming heeft God toegezegd
Ezechiël 44:7-9God heeft de stam besneden
... meer resultaten

Register per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.