Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Evangelie volgens Lucas

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Evangelie volgens Lucas
3e boek van de Evangeliën
Verhalen
1:1-4 Proloog
1:5-25 Aankondiging van de geboorte van Johannes
1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus
1:39-56 Maria en Elisabet
1:57-80 De geboorte van Johannes
2:1-21 De geboorte van Jezus
2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
3:1-22 Optreden van Johannes
3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gesteld
4:14-30 Optreden van Jezus in Nazaret
4:31-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm
5:1-11 Simon Petrus. Jakobus en Johannes geroepen
5:12-16 Genezing van huidvraat
5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
5:27-39 Jezus bij Levi
6:1-11 Jezus en de sabbat (Lucas)
6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
6:17-49 Onderricht aan de leerlingen (Lucas 6)
7:1-17 Genezing en dodenopwekking (Lucas 7)
7:18-35 Jezus en Johannes (Lucas)
7:36-50 De liefde van een zondares
8:1-21 Verkondiging van het koninkrijk van God
8:22-39 Naar de overkant van het meer (Lucas)
8:40-56 Genezing en dodenopwekking (Lucas 8)
9:1-17 Uitzending van de twaalf (Lucas)
9:18-50 Onderricht aan de leerlingen (Lucas 9)
9:51-62 Op weg naar Jeruzalem (Lucas)
10:1-24 Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen
10:25-42 Het enig noodzakelijke
11:1-13 Het gebed
11:14-36 Toespraak tot de menigte
11:37-54 Confrontatie met Farizeeën en schriftgeleerden (Lucas)
12:1-13:9 Onderricht aan de leerlingen en de menigte
13:10-21 Genezing op sabbat
13:22-35 Verder naar Jeruzalem
14:1-24 Een feestmaal op sabbat
14:25-35 Het volgen van Jezus
15:1-32 De zorg om wat verloren is
16:1-31 Rijkdom en gerechtigheid
17:1-10 Oproep aan de leerlingen
17:11-19 In het grensgebied van Samaria
17:20-18:8 De komst van de Mensenzoon (Lucas 17)
18:9-30 De erfgenamen van het koninkrijk van God
18:31-19:10 Optreden in Jericho
19:11-28 De gelijkenis van de koning en de drachmen
19:29-48 Intocht in Jeruzalem (Lucas)
20:1-26 Jezus in de tempel belaagd
20:27-21:4 Onderricht in de tempel (Lucas)
21:5-38 De komst van de Mensenzoon (Lucas 21)
22:1-38 Het pesachmaal (Lucas)
22:39-65 Jezus gevangengenomen en verloochend (Lucas)
22:66-23:25 Het verhoor
23:26-56 Kruisiging en graflegging
24:1-12 Het lege graf (Lucas)
24:13-53 Verschijningen en hemelvaart

Het Evangelie volgens Lucas is het derde boek van het Nieuwe Testament en het derde van de canonieke evangeliën.

Liederen

BijbelplaatsLied
LucasWees genadig, Gij die genade zijt
Lucas 1Als kleine mensen offers brengen
Lucas 1God is de freugde fan myn hert
Lucas 1Zo donker als de wereld is
Lucas 1:1-4Lucas heeft een boek geschreven
Lucas 1:1-16Verheugt u allen samen
Lucas 1:2-3Zijn machtig Woord doet onze God
Lucas 1:5-22Dit is de dag, dit is het uur
Lucas 1:5-25Kom en luister naar dit liedje
Lucas 1:5-25Zacharias zwijgt
Lucas 1:5-38Goede engel, Gabriël
Lucas 1:5-80Een engel spreekt een priester aan
Lucas 1:8-25Een engel roept de oude man
Lucas 1:17Elia ziet
Lucas 1:26-31Ik groet u vol genade
Lucas 1:26-31Ik groet u, vol genade
Lucas 1:26-31Wees gegroet, Maria, vol van genade
Lucas 1:26-33Fonteine, moeder, maged reine
Lucas 1:26-33Maria, poort van Gods genade
Lucas 1:26-38De engel Gabriël komt aangesneld
Lucas 1:26-38De engel kwam Maria groeten
Lucas 1:26-38Door de ramen van de tijd
Lucas 1:26-38Een engel zegt Maria aan
Lucas 1:26-38Er is een roos ontloken
Lucas 1:26-38Er is een roos ontsprongen
Lucas 1:26-38Geen windvlaag van buiten
Lucas 1:26-38Gij die u in dromen hult
Lucas 1:26-38God stuurde op zijn tijd
Lucas 1:26-38God wil een tempel bouwen
Lucas 1:26-38Het was een maged uitverkoren
Lucas 1:26-38In de stille nacht te horen
Lucas 1:26-38Je weet wel wie Maria is
Lucas 1:26-38Jij, dochter van Jeruzalem
Lucas 1:26-38Maria heeft ontvangen
Lucas 1:26-38Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog
Lucas 1:26-38Van al die vele volken
Lucas 1:26-38Zij boog het hoofd
Lucas 1:26-55God wil bij mensen wonen
Lucas 1:26-55Maria bûgde stil de holle
Lucas 1:26-55Maria had bezoek gekregen
Lucas 1:27Een engel heeft de toon gezet
Lucas 1:28Gegroet Maria
Lucas 1:30Vrees niet, je hebt genade gevonden bij God
Lucas 1:30-31Wat heeft Maria ons bewaard
Lucas 1:31Komt ons in diepe nacht ter ore
Lucas 1:31Waren wij niet geboren
Lucas 1:31-32De naam van Jezus, onze Heer
Lucas 1:34-35Kom, redder van de volken, toon
Lucas 1:35-40Een duif van alzo hoge
Lucas 1:36-38Het eerste van alle geheimen
... meer resultaten

Registers per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.