Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie, ideeën en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Brief aan de Romeinen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Brief aan de Romeinen is een boek in het Nieuwe Testament. Het behoort tot de brieven die de apostel Paulus schreef aan verschillende gemeenten. Deze brief schreef hij omstreeks het jaar 56 aan de gemeente in Rome, die hij van plan was te bezoeken op zijn reis van Korinte naar Spanje.

Liederen

BijbelplaatsLied
RomeinenSchrijf aan de mensen, Paulus
Romeinen 1:1-7Het zal geschieden in de laatste dagen
Romeinen 1:16Ik schaam mij niet
Romeinen 1:17Es ist das Heil uns kommen her
Romeinen 1:17Het heil des hemels werd ons deel
Romeinen 1:19-20De hemel vertelt van Gods heerlijkheid
Romeinen 1:19-21Van de machtigste berg tot het diepst van de zee
Romeinen 1:19-23Al wat een mens te kennen zoekt
Romeinen 1:21-22Gij die dit lage land
Romeinen 2:29God heeft de stam besneden
Romeinen 3:9-30Christ unser Herr zum Jordan kam
Romeinen 3:9-30Toen Jezus bij het water kwam
Romeinen 3:20Es ist das Heil uns kommen her
Romeinen 3:20Het heil des hemels werd ons deel
Romeinen 3:21-26God van genade, wees ons genadig
Romeinen 3:21-28Het heil kwam van de hemel neer
Romeinen 3:22Es ist das Heil uns kommen her
Romeinen 3:22Het heil des hemels werd ons deel
Romeinen 3:24Genade zo groot
Romeinen 3:24Jezus, ik kom naar U
Romeinen 3:24Mijn God, wat is uw trouw toch groot
Romeinen 3:27-28Alle roem is uitgesloten
Romeinen 3:27-28Eigen roem is uitgesloten
Romeinen 3:27-28Eigenroem is uitgesloten
Romeinen 3:28Es ist das Heil uns kommen her
Romeinen 3:28Het heil des hemels werd ons deel
Romeinen 4God heeft zijn dienaar Abraham
Romeinen 4Uit Oer is hij getogen
Romeinen 4:16Wij zijn het leger van God
Romeinen 4:23-25Es ist das Heil uns kommen her
Romeinen 4:23-25Het heil des hemels werd ons deel
Romeinen 4:25Die in de dood gebonden lag
Romeinen 5Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
Romeinen 5:1Es ist das Heil uns kommen her
Romeinen 5:1Het heil des hemels werd ons deel
Romeinen 5:1Storm en regen, woedende golven
Romeinen 5:1Willibrord doorklieft de vloed
Romeinen 5:1-11Als golven stormen eeuwen aan
Romeinen 5:1-11De engelen laten zich jubelend horen
Romeinen 5:1-11Nu Gij de dood zijt ingegaan
Romeinen 5:1-11Straf mij in uw gramschap niet
Romeinen 5:1-11Zingenderwijze wilt uw Heiland prijzen
Romeinen 5:2Stefanus, die wij gedenken
Romeinen 5:5Als een vuur van binnen
Romeinen 5:5Duif van de Geest
Romeinen 5:5Jezus, geef dat uw liefde
Romeinen 5:5Uw liefde, stralend als de zon
Romeinen 5:8Heer, ik dank U voor wat U heeft gedaan
Romeinen 5:8Liefde Gods, o hoogste liefde
Romeinen 5:8Liefde die mij heeft geschapen
... meer resultaten

Registers per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.