Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Handelingen van de apostelen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Handelingen van de apostelen
Verhalen
1:1-14 Jezus opgenomen in de hemel
1:15-26 Judas vervangen
2:1-13 De komst van de heilige Geest
2:14-42 Toespraak van Petrus (Hand.2)
2:43-47 Het leven van de eerste gemeente
3:1-10 Genezing van een verlamde
3:11-26 Toespraak van Petrus (Hand.3)
4:1-22 Ondervraging door de Joodse leiders
4:23-31 Gebed van de gelovigen
4:32-5:11 Het gemeenschappelijke bezit
5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
5:17-42 Gevangenneming van de apostelen
6:1-7 Conflict binnen de gemeente en verdere groei
6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
7:1-53 De verdediging van Stefanus
7:54-8:1 De steniging van Stefanus
8:2-3 Vervolging van de gemeente
8:4-25 Verkondiging in Samaria
8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
9:1-31 Saulus geroepen
9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
10:1-48 De doop van Cornelius
11:1-18 Petrus over de doop van de heidenen
11:19-30 De gemeente in Antiochië
12:1-19 Petrus gevangengenomen en bevrijd
12:20-25 De dood van Herodes
13:1-12 Uitzending van Barnabas en Saulus: de eerste reis
13:13-52 Paulus en Barnabas in Antiochië in Pisidië
14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
14:21-28 Terugreis naar Antiochië in Syrië
15:1-35 Bijeenkomst van de apostelen
15:36-16:10 De tweede zendingsreis
16:11-40 De gebeurtenissen in Filippi
17:1-15 In Tessalonica en Berea
17:16-34 Paulus in Athene
18:1-17 Paulus in Korinte
18:18-22 Terugreis naar Antiochië in Syrië
18:23-19:20 De derde zendingsreis: verkondiging in Efeze
19:21-22 Paulus' reisschema
19:23-40 Volksoproer in Efeze
20:1-12 Via Macedonië en Griekenland naar Troas
20:13-38 Afscheid van de gemeente van Efeze
21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
21:27-36 Paulus gearresteerd
21:37-22:29 Verdedigingsrede van Paulus
22:30-23:11 Voor het Sanhedrin
23:12-35 Samenzwering tegen Paulus
24:1-23 De aanklacht tegen Paulus en zijn verdediging voor Felix
24:24-27 Felix en Paulus
25:1-12 Het beroep op de keizer
25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
25:23-26:32 Verdedigingsrede van Paulus voor Agrippa
27:1-44 Zeereis naar Italië en schipbreuk
28:1-10 Verblijf op Malta
28:11-31 Verkondiging in Rome

Handelingen van de Apostelen is het vijfde boek van het Nieuwe Testament en volgt op de vier evangeliën. Het wordt traditioneel toegeschreven aan de evangelist Lucas. Handelingen vertelt over de Hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest, de eerste christenen en de reizen van Petrus en Paulus.

Liederen

BijbelplaatsLied
Handelingen 1Ja, de Trooster is gekomen
Handelingen 1:1-11Als de zon is weggegaan
Handelingen 1:1-11Ik heb een Heer die in de hemel is
Handelingen 1:1-11Pasen was veertig dagen her
Handelingen 1:1-11Wat Gij zijt begonnen in Jeruzalem, uw stad
Handelingen 1:1-14De dag der kroning is gekomen
Handelingen 1:3-9De zon is tienmaal opgestaan
Handelingen 1:4-5Heilige Geest van God, adem in ons midden
Handelingen 1:4-5Hoelang laat Gij ons wachten
Handelingen 1:4-8Verhoor mij die tot u roep
Handelingen 1:4-9Vanaf een aardse heuveltop
Handelingen 1:4-9Wij wachten op het uur dat Gij
Handelingen 1:4-11Zie de Christus, triomfator
Handelingen 1:5De Geest des Heren heeft
Handelingen 1:6Daar is een koning opgestaan
Handelingen 1:6God die met naam en toenaam is
Handelingen 1:6Heer, komt in deze tijd
Handelingen 1:6-11Al heeft Hij ons verlaten
Handelingen 1:8Heilige Geest van God, adem in ons midden
Handelingen 1:8Hoe wonderbaar is uw besluit
Handelingen 1:8Laat juichen ieders stem
Handelingen 1:9Jezus, die de Vader hoort
Handelingen 1:9Ten hemel opgevaren is
Handelingen 1:9-11De Heer gaat naar de hemel
Handelingen 1:9-11De Heer is opgetogen
Handelingen 1:9-11De Heiland bij zijn hemelvaart
Handelingen 1:9-11Dit is de dag van huldiging
Handelingen 1:9-11Hij leeft
Handelingen 1:9-11Naam van Jezus, nu verheven
Handelingen 1:9-11Toen Jezus naar de hemel ging
Handelingen 1:11Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren
Handelingen 1:11Heer, komt in deze tijd
Handelingen 1:11Hoort U boven onze stemmen uit
Handelingen 1:11Is het waar, Heer Jezus
Handelingen 1:11Mannen van Galilea
Handelingen 1:11Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon
Handelingen 1:12-13Wij wachten op het uur dat Gij
Handelingen 1:14Wij wachten op de Geest beloofd
Handelingen 1:22Hoe wonderbaar is uw besluit
Handelingen 2De Heilige Geest op het Pinksterfeest
Handelingen 2De dag van onze Vorst brak aan
Handelingen 2Die licht geeft aan het oog
Handelingen 2Dit is de dag, dit is het uur
Handelingen 2Heer, U opent hemelsluizen
Handelingen 2Hij is verrezen, lof zij de Heer
Handelingen 2In vuur en vlam zet ons de Geest
Handelingen 2Ja, de Trooster is gekomen
Handelingen 2Loof God om zijn uitbundigheid
Handelingen 2Naam uit het vuur
Handelingen 2Voortgedreven waait de Geest des Heren
... meer resultaten

Registers per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.