Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Evangelie volgens Johannes

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Evangelie volgens Johannes is het vierde boek van het Nieuwe Testament en het vierde van de canonieke evangeliën.

Liederen

BijbelplaatsLied
JohannesJohannes heeft geschreven
Johannes 1Christus, Woord van den beginne
Johannes 1Eeuwenoude woorden
Johannes 1Gij woont niet waar het onrecht heerst
Johannes 1God is het Woord van het begin
Johannes 1Het woord dat op Gods lippen lag
Johannes 1Toen God ooit zijn hart liet spreken
Johannes 1Zo kostbaar, Heer
Johannes 1:1Die wij kennen als een Vader
Johannes 1:1Een kind is ons gegeven (I)
Johannes 1:1Geboren zijt Ge
Johannes 1:1Hij was bij God, Hij was er kind aan huis
Johannes 1:1In den beginne was het Woord
Johannes 1:1O Christus, woord der eeuwigheid
Johannes 1:1U kwam van boven en beneden
Johannes 1:1Van ver, van oudsher aangereikt
Johannes 1:1-4Gelobet seist du, Jesu Christ
Johannes 1:1-4U Jezus Christus loven wij
Johannes 1:1-4Wie is die God die eeuwig leeft
Johannes 1:1-4Zoals de zon steeds hoger rijst
Johannes 1:1-5Dat woord, waarin ons richting werd gegeven
Johannes 1:1-5Gij die aangeroepen wordt
Johannes 1:1-5God heeft het eerste woord
Johannes 1:1-5In beginsel was dat woord
Johannes 1:1-5In den beginne was het woord
Johannes 1:1-5Licht dat ons aanstoot in de morgen
Johannes 1:1-5Licht, ontloken aan het donker
Johannes 1:1-5Wie deed als eerste de zon opgaan
Johannes 1:1-10In die dagen - Klein Kerstoratorium
Johannes 1:1-14Christus, uit God geboren
Johannes 1:1-14De hemel raakt de aarde aan
Johannes 1:1-14Heer, hoe zijt Gij gekomen
Johannes 1:1-14Het zal geschieden in de laatste dagen
Johannes 1:1-14Hij die in Gods naam
Johannes 1:1-14Komt allen tezamen
Johannes 1:1-14Vanwaar zijt Gij gekomen
Johannes 1:1-14Verschenen is de mildheid
Johannes 1:1-14Wij loven u met man en macht
Johannes 1:1-14Zing nu de Heer, stem allen in
Johannes 1:1-17In den beginne was het Woord, God die
Johannes 1:1-18De morgenster licht op en flonkert
Johannes 1:1-18De oorsprong van leven en licht
Johannes 1:1-18God die was en is en komt
Johannes 1:1-18God heeft Abraham verkoren
Johannes 1:1-18Het woord brengt de waarheid teweeg
Johannes 1:1-18In den beginne was het woord (Oosterhuis)
Johannes 1:1-18In het begin was het woord
Johannes 1:1-18Licht van de wereld
Johannes 1:1-18O schitterglans van Vaders gloed
Johannes 1:1-34Vanaf het begin was het Woord bij God
... meer resultaten

Registers per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.