Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Numeri

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Numeri
4e boek van de Thora
Verhalen
1:1-1:54 Telling van de Israëlieten
2:1-2:34 Legering van de Israëlieten
3:1-4:49 Telling van de Levieten; hun taken
5:1-5:31 Voorschriften bij onreinheid en ontrouw
6:1-6:21 Voorschriften voor nazireeërs
6:22-6:27 De priesterzegen
7:1-7:89 De inwijdingsgeschenken
8:1-8:4 De lampenstandaard (Numeri)
8:5-8:26 Wijding van de Levieten
9:1-9:14 Pesachviering
9:15-9:23 De wolk
10:1-10:10 De trompetten
10:11-10:36 Vertrek uit de Sinaiwoestijn
11:1-11:35 Het volk klaagt
12:1-12:16 Mozes' gezag betwist
13:1-14:45 Verkenning van Kanaän
15:1-15:41 Regels en voorschriften
16:1-17:28 Het gezag van Mozes en Aäron betwist
18:1-18:32 Taken en inkomsten van priesters en Levieten
19:1-19:22 Het reinigingswater
20:1-20:13 Mirjams dood; het water van Meriba
20:14-20:21 Edom weigert Israël de doortocht
20:22-20:29 Aärons dood
21:1-21:3 De koning van Arad verslagen
21:4-21:9 De koperen slang
21:10-21:20 Van Obot naar de Pisga
21:21-22:1 Sichon en Og verslagen
22:2-24:25 Bileam en Balak
25:1-25:18 Israël vereert de Baäl van de Peor
25:19-26:65 De Israëlieten opnieuw geteld
27:1-27:11 Erfrecht van vrouwen
27:12-27:23 Mozes draagt de leiding over aan Jozua
28:1-30:1 Dagelijkse offers en offers op hoogtijdagen
30:2-30:17 Geloften van vrouwen
31:1-31:54 Wraak op de Midjanieten en verdeling van de buit
32:1-32:42 Toewijzing van grondbezit ten oosten van de Jordaan
33:1-33:49 Lijst van pleisterplaatsen
33:50-34:29 Verdeling van Kanaän
35:1-35:34 Steden voor de Levieten en vrijplaatsen
36:1-36:13 Erfelijk bezit en huwelijk

Het Bijbelboek Numeri is het vierde boek van de Tenach en van het Oude Testament, het vierde van de vijf boeken van de Thora. Numeri gaat over de gebeurtenissen van het volk Israël tijdens hun 40 jarig verblijf in de woestijn en is daarmee een vervolg op het boek Exodus.

Liederen

BijbelplaatsLied
NumeriGod heeft zijn wet gegeven
NumeriReizend naar het land van ons verlangen
Numeri 5God heeft een kring getrokken
Numeri 6:14Ik heb het nodig om te geven
Numeri 6:22-27De Heer zegent en beschermt jou
Numeri 6:22-27De Here zegent jou
Numeri 6:22-27Gij levende eerste en laatste
Numeri 6:22-27Ik zegen jou in naam van onze God
Numeri 6:22-27Ten leven zijn wij door God opgeschreven
Numeri 6:24-26De Eeuwige zal je zegenen
Numeri 6:24-26De God van Abraham, Isaak en Jakob
Numeri 6:24-26De HERE zegene en behoede u
Numeri 6:24-26De Heer zegene u
Numeri 6:24-26De Here zeeg'ne en behoede u
Numeri 6:24-26Ga nu allen heen in vrede
Numeri 6:24-26God, schenk ons de kracht
Numeri 6:24-26Laat mij een spiegel van Gods liefde zijn
Numeri 6:24-26O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt
Numeri 6:24-26Zegen ons, Algoede
Numeri 6:24-27De Levende zegene en behoede u
Numeri 6:24-27Wij moeten gaan; aan 't lied van bevrijding
Numeri 6:25Heilige Geest, Gij zijt als de wind
Numeri 6:25Jij geeft mij vleugels en handen vol licht
Numeri 6:26Wij groeten elkaar
Numeri 6:26Wij lezen in het lieve licht
Numeri 9't Zal Pasen zijn in de woestijn
Numeri 9Een kind wordt gered uit de vloed
Numeri 9:15-23Halleluja, laat zingen al wat leeft
Numeri 9:15-23Wolkkolom van vuur
Numeri 9:15-23Zing voor de Heer een nieuw gezang
Numeri 10't Zal Pasen zijn in de woestijn
Numeri 11:4-35Liefde. Liefde
Numeri 11:25Hoe oud, maar ongehoord
Numeri 11:25Wij gaan met heel Gods volk
Numeri 12Een kind wordt gered uit de vloed
Numeri 13Mijn kind, ga niet terug
Numeri 13Na veertig dagen vasten
Numeri 13Ongeziene vreemde verten
Numeri 13:1-32Heer, U leidt mij door uw hand
Numeri 13:25-33Gij zijt mijn goed
Numeri 14Mijn kind, ga niet terug
Numeri 14:1-20Gij zijt mijn goed
Numeri 16:9-12Laat ons dank bewijzen
Numeri 16:13-18Het brood dat wij hier eten
Numeri 17:1-13De ark van Gods geboden
Numeri 17:23Snien út bitter mangelhout
Numeri 17:23Wat staat in Gods nabijheid (1)
Numeri 17:23Wat staat in Gods nabijheid (2)
Numeri 17:23Wat staat in de tabernakel
Numeri 18:9-20Onder de gesloten hemel
... meer resultaten

Registers per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.