Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Brief aan de Efeziërs

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Eerste brief aan de Efeziërs is een boek in het Nieuwe Testament.

Liederen

BijbelplaatsLied
Efeziërs 1:3Als op 's levens zee de stormwind om u loeit
Efeziërs 1:3-6Een machtig Maker
Efeziërs 1:3-10God, U kende ons in Christus
Efeziërs 1:3-14Uit uw verborgenheid, voorbij
Efeziërs 1:4Gij volken loof uw God en Heer
Efeziërs 1:4U heeft mij voor Uzelf gemaakt
Efeziërs 1:4-5U redde mij en riep mijn naam
Efeziërs 1:4-8Genade zo groot
Efeziërs 1:6Geliefde, Gezegende
Efeziërs 1:14Hoe hoog ook onze wegen gaan
Efeziërs 1:15-23Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer
Efeziërs 1:15-23O Schepper, Geest, woon in uw kerk
Efeziërs 1:17God van licht, schijn in mij
Efeziërs 1:20-22Jezus leeft en ik met Hem
Efeziërs 1:20-23Ten hemel opgevaren is
Efeziërs 1:22Gij die gelooft, verheugt u samen
Efeziërs 1:22-23In vuur en vlam zet ons de Geest
Efeziërs 2:1-10Straf mij in uw gramschap niet
Efeziërs 2:5Gij volken loof uw God en Heer
Efeziërs 2:5God in den hoog' alleen zij eer
Efeziërs 2:5-11Hoe zal ik Hem bezingen
Efeziërs 2:8God in den hoog' alleen zij eer
Efeziërs 2:10God enkel licht
Efeziërs 2:10Heer, wijs mij uw weg
Efeziërs 2:10U heeft mij voor Uzelf gemaakt
Efeziërs 2:11-22Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen
Efeziërs 2:11-22Voor mensen geboren
Efeziërs 2:13-14Wij gaven and're namen
Efeziërs 2:13-18Wij willen roemen op het kruis
Efeziërs 2:14Gij die gelooft, verheugt u samen
Efeziërs 2:14-18Neem ter harte 't kruis des Heren
Efeziërs 2:17Gij die gelooft, verheugt u samen
Efeziërs 2:18Stefanus, die wij gedenken
Efeziërs 2:20Jezus alleen, ik bouw op Hem
Efeziërs 3De eersten zijn de laatsten
Efeziërs 3:6Geest die in macht en majesteit
Efeziërs 3:6Uit Oer is hij getogen
Efeziërs 3:12Stefanus, die wij gedenken
Efeziërs 3:13-21Wij moeten veel beminnen
Efeziërs 3:14-19Zoals ik ben, kom ik nabij
Efeziërs 3:14-21Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Efeziërs 3:16-17Kom, Geest van God
Efeziërs 3:16-17Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Efeziërs 3:16-21Kom Schepper God, o heilige Geest
Efeziërs 3:17Het heil des hemels werd ons deel
Efeziërs 3:17Wij delen ons hart met elkaar
Efeziërs 3:17-19Jouw leven staat aan het begin
Efeziërs 3:20-21Heer Jezus, wees geprezen
Efeziërs 3:20-21Prijst God die ons het leven geeft
Efeziërs 4:1-6De ware kerk des Heren
... meer resultaten

Registers per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje Bijbelboek