Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De eersten zijn de laatsten

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 991   Liedboek voor de kerken Gezang 482   Gezangen voor Liturgie 418   Zingt Jubilate 590   Oud-Katholiek Gezangboek 972 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De eersten zijn de laatsten
Van de twee broeders
Vorm Strofelied
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Jan Popkema (Fr)
Bijbelplaats Genesis 33
Genesis 25:19-34
Matteüs 18:1-5
Matteüs 19:30
Matteüs 20:16
Marcus 9:33-37
Marcus 10:31
Lucas 13:30
Lucas 14:1-11
Lucas 18:17
Filippenzen 2:3
Efeziërs 3
Metrisch 7-6-7-6
Muziek
Componist Frits Mehrtens
Melodie De laatsten worden de eersten
Solmisatie 6-2-3-4-3-2-1-2-6
Liedbundels
Liedboek 2013 991
Liedboek voor de kerken Gezang 482
Gezangen voor Liturgie 418
Zingt Jubilate 590
Oud-Katholiek Gezangboek 972
Bavoliedboek 297
Lieteboek 2013 991
Laus Deo 1040
Lieteboek foar de tsjerken 482
Liederen van het begin 53
Petrus & Paulusbundel 183
Verzamelde Liederen 90
Willem Barnard schreef de tekst van het lied De eersten zijn de laatsten. De melodie is van Frits Mehrtens.

Opname beluisteren

Tekst

Barnard baseert dit lied op het verhaal van Ezau en Jacob: niet de oudste wordt de erfgenaam, maar de achteruitgezette, de 'verloren zoon', de minste van de twee broers.

Het lied heeft 8 strofen. De eerste regels van de 8 strofen:

1. De eersten zijn de laatsten,
2. God moge ons behoeden
3. Zo staat het voorgeschreven,
4. Het onderste komt boven,
5. Wie later is geboren
6. Zo hoog zijn Gods gedachten,
7. Veracht dan niet de kleinen
8. De eersten zijn de laatsten,

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie De laatsten worden de eersten (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Dit lied vormt een 'innig verband' met De laatsten worden de eersten, dat eveneens door Willem Barnard werd geschreven en waarvoor Frits Mehrtens de melodie oorspronkelijk schreef.

Culturele informatie

Jan Popkema maakte de Friese vertaling: De earsten binn’ de lêsten

Literatuur

Lees de toelichting bij dit lied in 'Continuo: Zingen en spelen', blz.68 (Louis van Tongeren/Siem Groot)

Externe links