Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De eersten zijn de laatsten

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 991 Liedboek voor de kerken Gezang 482 Gezangen voor Liturgie 418 Zingt Jubilate 590 Oud-Katholiek Gezangboek 972
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De eersten zijn de laatsten
Van de twee broers
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Van de twee broeders
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1960
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Jan Popkema (Fr)
Douwe Annes Tamminga (Fr)
Bijbelplaats Genesis 33
Genesis 25:19-34
Matteüs 18:1-5
Matteüs 19:30
Matteüs 20:16
Marcus 9:33-37
Marcus 10:31
Lucas 13:30
Lucas 14:1-11
Lucas 18:17
Filippenzen 2:3
Efeziërs 3
Metrisch 7-6-7-6
Muziek
Componist Frits Mehrtens
Melodie De laatsten worden de eersten
Solmisatie 6-2-3-4-3-2-1-2-6
Gebruik
Thema Verzoening
Liedbundels
Liedboek 2013 991
Liedboek voor de kerken Gezang 482
Gezangen voor Liturgie 418
Zingt Jubilate 590
Oud-Katholiek Gezangboek 972
Bavoliedboek 297
Lieteboek 2013 991
Laus Deo 1040
Lieteboek foar de tsjerken 482
Liederen van het begin 53
Petrus & Paulusbundel 183
De tale Kanaäns 102
Verzamelde Liederen 90
In wind en vuur I-170

Willem Barnard schreef de tekst van het lied De eersten zijn de laatsten. De melodie is van Frits Mehrtens, en hoort bij De laatsten worden de eersten (melodie).

Opname beluisteren

Tekst

Barnard baseert dit lied op het verhaal van Ezau en Jacob: niet de oudste wordt de erfgenaam, maar de achteruitgezette, de 'verloren zoon', de minste van de twee broers.


Ontstaan

Barnard schreef de tekst als 'schriftuurlijk lofgezang' bij Genesis 33, met een verwijzing naar Lucas 14:1-11, een gelijkenis die naar het klassieke leesrooster aan de orde komt wanneer het tegen Grote Verzoendag loopt, evenals het verhaal van de twee broers uit Genesis 33 in het leesschema van de driejarige toracyclus.

Inhoud

Het lied heeft 8 strofen. De eerste regels van de 8 strofen:

1. De eersten zijn de laatsten,
2. God moge ons behoeden
3. Zo staat het voorgeschreven,
4. Het onderste komt boven,
5. Wie later is geboren
6. Zo hoog zijn Gods gedachten,
7. Veracht dan niet de kleinen
8. De eersten zijn de laatsten.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie De laatsten worden de eersten (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

  • Dit lied vormt een 'innig verband' met De laatsten worden de eersten, dat eveneens door Willem Barnard werd geschreven en waarvoor Frits Mehrtens de melodie oorspronkelijk schreef.
  • Jan Popkema maakte de Friese vertaling: De earsten binn’ de lêsten
  • Douwe Annes Tamminga vertaalde het lied in het Fries: De earsten binn' de lêsten.

Literatuur

Toelichtingen:

Culturele informatie

Externe links