Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ten hemel opgevaren is

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 661   Liedboek voor de kerken Gezang 228   Gezangen voor Liturgie 521   Zingt Jubilate 428   Oud-Katholiek Gezangboek 663 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ten hemel opgevaren is
Vorm Strofelied
Lied met refrein
Herkomst
Titel Gen Himmel aufgefahren ist
Taal Duits
Tekst
Dichter Bartholomeus Gesius
Vertaler Jan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Psalm 110:1
Marcus 16:19
Lucas 24:50
Handelingen 1:9
Efeziërs 1:20-23
Psalm 46
Herkomst Caelos ascendit hodie
Metrisch 8-4-8-4
Muziek
Componist Melchior Franck
Melodie Gen Himmel aufgefahren ist
Solmisatie 5-6-7-1-2-3-4-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Hemelvaart
Liedbundels
Liedboek 2013 661
Liedboek voor de kerken Gezang 228
Gezangen voor Liturgie 521
Zingt Jubilate 428
Oud-Katholiek Gezangboek 663
Evangelisches Gesangbuch 119
Evangelisch-reformiertes Gesangbuch 491
Lieteboek 2013 661
Laus Deo 912
Lieteboek foar de tsjerken 228
119 Gezangen 46
Jan Willem Schulte Nordholt vertaalde een oude Latijnse hymne uit de 15e eeuw, Caelos ascendit hodie, mogelijk via de eerste duitse vertaling van Bartholomeus Gesius Gen Himmel aufgefahren ist tot het lied voor Hemelvaartsdag Ten hemel opgevaren is. De bekende en boeiende melodie is van de hofkapelmeester van Coburg, Melchior Franck (1580-1639).

Opname beluisteren

 • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in tenor (www.liedboekzettingen.nl) [1]

Tekst

Ontstaan

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

 • 1. Ten hemel opgevaren is
 • 2. Nu zit Hij aan Gods rechterhand
 • 3. Zie nu hoe in vervulling gaat
 • 4. De Heer verleent zijn majesteit
 • 5. Nu stijgt ons loflied op en eert
 • 6. De heilige Drievuldigheid

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Gen Himmel aufgefahren ist (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Bernard Smilde heeft de Friese vertaling gemaakt: Fier no dat Kristus opfearn is

Literatuur

Toelichtingen:

 • Met uw instemming 1-4-117
 • Ignace de Sutter bespreekt dit lied in: De Dienst van het Lied : muziek-historische en didaktische studies over het Kerklied in de Oecumene (1974), blz. 248-250; ISBN 9026477333
 • Eredienstvaardig 11-2-45 (Hans Jansen)
 • Continuo: Zingen en spelen, blz.224 (E.Cortvriendt/Rita te Riet)
 • Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch 3-73 (Hermann Ühlein/Christa Reich)
 • Arie Eikelboom, Hymnologie VI, blz. 160-163