Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jeremia

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie het artikel Dit artikel gaat over het Bijbelboek, voor de profeet zie Jeremia (profeet).

Jeremia is een boek in de Tenach en het Oude Testament. Het is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jeremia.

Liederen

BijbelplaatsLied
JeremiaGestuurd op wegen ongedacht
JeremiaGod heeft de stam besneden
Jeremia 1:4-10Mozes heeft Gods woord gehoord
Jeremia 1:11-12Snien út bitter mangelhout
Jeremia 2:1-3In de woestijn, daar hebt gij Mij bemind
Jeremia 2:11Gij die dit lage land
Jeremia 2:21Mijn volk, wat heb ik u misdaan
Jeremia 4:22-31Neerdalen als dauw uit de hemel
Jeremia 6:10God heeft de stam besneden
Jeremia 7:4-11Wij zijn een tempel van de Heer
Jeremia 8Het najaar is gekomen
Jeremia 8:13Mijn lief plantte een wijngaard aan
Jeremia 9:23-24Een wijze zal niet luid
Jeremia 9:26God heeft de stam besneden
Jeremia 10:1-7O kom, o kom, Immanuël
Jeremia 10:1-7O wijsheid, daal als vruchtbare taal
Jeremia 14Ach Heer, geef vrede aan het land
Jeremia 15:15Is Jezus' bloed voor mij gestort (De Heer)
Jeremia 15:16In elke nacht, die donker dreigt
Jeremia 18:5Heer, doorgrond mijn hart
Jeremia 19Daar komt de man uit Anatot
Jeremia 20:7Spelbreker
Jeremia 20:7-9Mozes heeft Gods woord gehoord
Jeremia 20:7-9Wie spreekt ons van de naam van God
Jeremia 23:1-6De stad van Kaïn heeft geen hart
Jeremia 23:5Hij die de hoge bomen
Jeremia 23:6Eens was ik een vreemd'ling
Jeremia 23:6O Vader, trek het lot U aan
Jeremia 23:29Stem die de stenen breekt
Jeremia 25:12Zo sprak de Heer der legerscharen
Jeremia 29:4-14Zo sprak de Heer der legerscharen
Jeremia 29:7O God wij bidden U om vrede
Jeremia 29:12De dag gaat nu bij ons vandaan
Jeremia 31:10-14Om Sions wil zwijg ik niet stil
Jeremia 31:13-14Wat een plezier heeft het meisje
Jeremia 31:15O Kerstnacht, schoner dan de dagen
Jeremia 31:31-34Luister naar mijn dienaar
Jeremia 31:31-34Verkondig alle mensen
Jeremia 31:31-34Zie, de dagen zullen komen
Jeremia 31:35Gij hebt de lichten aangedaan
Jeremia 32:1-15Wij geloven dat het leven goed wordt
Jeremia 33:2-9Verkondig alle mensen
Jeremia 33:3Roep Mij toch aan
Jeremia 33:11Jeruzalem, de stad van trouw
Jeremia 33:14-16Een stad van vrede zoeken wij
Jeremia 33:15Hij die de hoge bomen

Register per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje Bijbelboek