Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jeremia

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie het artikel Dit artikel gaat over het Bijbelboek, voor de profeet zie Jeremia (profeet).

Jeremia is een boek in de Tenach en het Oude Testament. Het is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jeremia.

Liederen

BijbelplaatsLied
JeremiaGestuurd op wegen ongedacht
JeremiaGezegend is Hij die verhoogt
JeremiaGod heeft de stam besneden
Jeremia 1:4-10Mozes heeft Gods woord gehoord
Jeremia 1:9Heer, spreek tot mij, opdat mijn stem
Jeremia 1:11-12Snien út bitter mangelhout
Jeremia 2:1-3In de woestijn, daar hebt gij Mij bemind
Jeremia 2:11Gij die dit lage land
Jeremia 2:21Mijn volk, wat heb ik u misdaan
Jeremia 4:22-31Jij die voor mij de ruimte schiep
Jeremia 4:22-31Neerdalen als dauw uit de hemel
Jeremia 6:10God heeft de stam besneden
Jeremia 7:4-11Wij zijn een tempel van de Heer
Jeremia 8Het najaar is gekomen
Jeremia 8:13Mijn lief plantte een wijngaard aan
Jeremia 9:23-24Een wijze zal niet luid
Jeremia 9:26God heeft de stam besneden
Jeremia 10:1-7O kom, o kom, Immanuël
Jeremia 10:1-7O wijsheid, daal als vruchtbare taal
Jeremia 10:3-15Hé, jij, god met oren
Jeremia 10:10Herstel, o Heer
Jeremia 13:1-11Zijn volk als gordel aangedaan
Jeremia 14Ach Heer, geef vrede aan het land
Jeremia 15:15Is Jezus' bloed voor mij gestort (De Heer)
Jeremia 15:16In elke nacht, die donker dreigt
Jeremia 17:5-8Leven als de bomen
Jeremia 17:7-8Wie door God Zelf is aangeraakt
Jeremia 18:5Heer, doorgrond mijn hart
Jeremia 19Daar komt de man uit Anatot
Jeremia 20:7Spelbreker die beslag
Jeremia 20:7-9Mozes heeft Gods woord gehoord
Jeremia 20:7-9Wie spreekt ons van de naam van God
Jeremia 23:1-6De stad van Kaïn heeft geen hart
Jeremia 23:3-8Ik zal, zo spreekt de Here
Jeremia 23:5Hij die de hoge bomen
Jeremia 23:6Eens was ik een vreemd'ling
Jeremia 23:6O Vader, trek het lot U aan
Jeremia 23:29Stem die de stenen breekt
Jeremia 24:7Zij zullen mijn volk, Ik zal hun God zijn
Jeremia 25:12Zo sprak de Heer der legerscharen
Jeremia 29:4-14Zo sprak de Heer der legerscharen
Jeremia 29:7O God wij bidden U om vrede
Jeremia 29:11We stonden aan de kant
Jeremia 29:12De dag gaat nu bij ons vandaan
Jeremia 29:13-14Verborgen in de akker wacht
Jeremia 31:1-5Jij hebt ons gezien, ons klagen gehoord
Jeremia 31:3O liefde, nooit laat gij mij gaan
Jeremia 31:10-14Om Sions wil zwijg ik niet stil
Jeremia 31:13Ruil nu je rouwkleed in
Jeremia 31:13-14Wat een plezier heeft het meisje
... meer resultaten

Register per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.