Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De geboorte van Jezus

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
De geboorte van Jezus
Lucas 2:1-21
◀ Vorige Volgende ▶
15e-eeuws Vlaams miniatuur van de aankondiging aan de herders.
15e-eeuws Vlaams miniatuur van de aankondiging aan de herders.

Het Bijbelverhaal De geboorte van Jezus omvat Lucas 2:1-21 en vertelt over de gebeurtenissen in de nacht waarin Jezus werd geboren in Bethlehem.

Liederen

Bijbelplaats Lied
Lucas Wees genadig, Gij die genade zijt
Lucas 2 De herders in het open veld
Lucas 2 Hemelhoog aan God de eer
Lucas 2 Het was het land van Efratha
Lucas 2 In de stad van koning David (De Vries)
Lucas 2 Jij Bethlehem, jij huis vol brood
Lucas 2 Maria was met Jozef
Lucas 2 Wie spreekt ons van de naam van God
Lucas 2 Zo donker als de wereld is
Lucas 2:1-7 Een engel heeft het zelf gezegd
Lucas 2:1-7 In Bethlehems stal
Lucas 2:1-7 Zijn machtig Woord doet onze God
Lucas 2:1-8 Om vrede voor herders
Lucas 2:1-13 Gelobet seist du, Jesu Christ
Lucas 2:1-13 U Jezus Christus loven wij
Lucas 2:1-14 De koning van het sterrenlicht
Lucas 2:1-14 Dit is de nacht dat God ons vindt
Lucas 2:1-14 Er was eens een volk
Lucas 2:1-14 Het eerste lied weerklinkt
Lucas 2:1-14 Het zal geschieden in de laatste dagen
Lucas 2:1-14 Nu gaat de hemel open
Lucas 2:1-15 In die dagen - Klein Kerstoratorium
Lucas 2:1-20 Als Bethlehem geen plaats meer heeft
Lucas 2:1-20 De hemel doet het horen
Lucas 2:1-20 Door de ramen van de tijd
Lucas 2:1-20 Een engel spreekt een priester aan
Lucas 2:1-20 Een ster gaat op te middernacht
Lucas 2:1-20 Er was eens een keizer, heel machtig en groot
Lucas 2:1-20 Heel gewoon
Lucas 2:1-20 Hoor de herders, hoe ze Hem loven
Lucas 2:1-20 Ik ben een engel van de Heer
Lucas 2:1-20 Ik danste die morgen toen de schepping begon
Lucas 2:1-20 Ik wandel in gedachten
Lucas 2:1-20 Komt allen tezamen
Lucas 2:1-20 Maria en Jozef
Lucas 2:1-20 Maria ging op reis
Lucas 2:1-20 Mensen kijken in het donker
Lucas 2:1-20 Niet de vorsten niet de heersers
Lucas 2:1-20 Nu zijt wellekome
Lucas 2:1-20 Toen midden in de wintertijd
Lucas 2:1-20 Uit hogen hemel kom ik aan
Lucas 2:1-20 Uit uw hemel zonder grenzen
Lucas 2:1-20 Van alle mensen deze moeder
Lucas 2:1-20 Van boven daalt een engelenschaar
Lucas 2:1-20 Werd jij ooit bij ons geboren
Lucas 2:1-21 Wonderwereld vol geheimen
Lucas 2:3 Ha jim it al fernommen?
Lucas 2:3-4 Laat mij beschikbaar zijn, zoals Maria
Lucas 2:4-7 Daar komt een schip, geladen
Lucas 2:6-7 De engel Gabriël komt aangesneld
Lucas 2:6-7 Kom zing het lied van Eva
Lucas 2:6-7 Maria heeft ontvangen
Lucas 2:6-14 Het feest gaat nu beginnen
Lucas 2:6-20 Ik mag hier aan uw kribbe staan
Lucas 2:6-20 Komt, verwondert u hier, mensen
Lucas 2:7 Kind, in dit heilig samenzijn
Lucas 2:7 Kind, nu wij om U vrolijk zijn
Lucas 2:7 Os en ezel, schapen herders
Lucas 2:7 Vanaf de schepping der wereld
Lucas 2:7 Vertel aan alle volken
Lucas 2:7 Wordt een mensenkind geboren
Lucas 2:8 In 't midden van de tijd
Lucas 2:8-10 God biedt u nu zijn vrede aan
Lucas 2:8-11 Mijn God, uw feest van licht en leven
Lucas 2:8-13 Klaarlichte nacht
Lucas 2:8-14 Eer zij God in onze dagen
Lucas 2:8-14 Glorie aan God in de hoogste hemel
Lucas 2:8-14 Herders, hoort, ik deel u mede
Lucas 2:8-14 Ik ben een engel, zo je ziet
Lucas 2:8-14 Toen midden in de wintertijd
Lucas 2:8-14 Verkondig alle mensen
Lucas 2:8-20 De engelen laten zich jubelend horen
Lucas 2:8-20 De hemel heeft een lied doen horen
Lucas 2:8-20 De hemelschaar blinkt stralend licht
Lucas 2:8-20 Eens was ik herder in de nacht
Lucas 2:8-20 Herders, heb je 't wel verstaan
Lucas 2:8-20 Het is al nacht in Betlehem
Lucas 2:8-20 In dulci jubilo
Lucas 2:8-20 Prijs de Heer die herders prijzen
Lucas 2:9-14 Een stad van vrede zoeken wij
Lucas 2:9-15 De engelen zijn helden
Lucas 2:9-15 Want een Kind is ons geboren
Lucas 2:10 Goed nieuws van licht en vrede
Lucas 2:10 Zijn machtig Woord doet onze God
Lucas 2:10-11 Halleluja. Ik verkondig u een tijding van vreugde
Lucas 2:10-11 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Lucas 2:10-14 In de aardeduistere nacht
Lucas 2:10-20 Dansen wil mijn hart en springen
Lucas 2:11 Heden is ons een Redder geboren (Pirenne)
Lucas 2:11 Heden is ons een redder geboren
Lucas 2:11 Heden is u een Redder geboren
Lucas 2:11 Meldt onder de volken
Lucas 2:12 O Heer, hoe zijt ge daar
Lucas 2:12-15 Komt ons in diepe nacht ter ore
Lucas 2:13 Het klonk te midden van de nacht
Lucas 2:13-14 Hoor de hartslag van de hemel
Lucas 2:13-14 Hoor, de engelen zingen de eer
Lucas 2:14 Alleen de hoge God zij eer
Lucas 2:14 Betlehem, o uitverkoren
Lucas 2:14 Eare oan God (FD)
Lucas 2:14 Eare oan God (LEG)
Lucas 2:14 Een lied weerklinkt in deze nacht
Lucas 2:14 Eer aan God (Gerhardt/van der Zeyde)
Lucas 2:14 Eer zij de God van de hemel
Lucas 2:14 Eert God die onze Vader is
Lucas 2:14 Ere zij God in de hoge
Lucas 2:14 Ere zij God
Lucas 2:14 Geen windvlaag van buiten
Lucas 2:14 Gezegend de Nabije
Lucas 2:14 Gij die de wereld hebt gemaakt
Lucas 2:14 Gloria ... et in terra pax
Lucas 2:14 Gloria a Dios/God alle eer
Lucas 2:14 Gloria en las alturas a Dios
Lucas 2:14 Gloria, gloria, in excelsis Deo (canon)
Lucas 2:14 Glorie aan God (Troost)
Lucas 2:14 Glorie aan God in de hoge
Lucas 2:14 Glorie aan God in de hoogste hemel
Lucas 2:14 Glorie aan God in den hoge
Lucas 2:14 God in den hoog' alleen zij eer
Lucas 2:14 Laat mij beschikbaar zijn, zoals Maria
Lucas 2:14 Loof God om zijn uitbundigheid
Lucas 2:14 U bent heilig, heilig Heer
Lucas 2:14 Uw opgang naar Jeruzalem
Lucas 2:14 Zing met Maria voor de Heer
Lucas 2:15 Wij trekken in een lange stoet
Lucas 2:15-19 God wil een tempel bouwen
Lucas 2:15-20 Geen wiegje als rustplaats
Lucas 2:15-20 Wat heeft Maria ons bewaard
Lucas 2:15-20 Wij staan aan een kribbe
Lucas 2:15-20 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan
Lucas 2:16 In die nacht, uit duizend nachten
Lucas 2:16 Welk kind is dat
Lucas 2:16-17 Een ster ging op uit Israël
Lucas 2:16-17 O Heer, hoe zijt ge daar
Lucas 2:20 Een engel heeft de toon gezet
Lucas 2:20 Laat mij beschikbaar zijn, zoals Maria
Lucas 2:20 Midden in de winternacht
Lucas 2:21 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Lucas 2:21 O Jezus, uw gedachtenis
Lucas 2:21-24 Als Daniël tussen de leeuwen