Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wie heeft zijn geld verloren

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 896(a)   Gezangen voor Liturgie 547(a)   Oud-Katholiek Gezangboek 800(a) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wie heeft zijn geld verloren
Het lied van zoeken en vinden
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Huub Oosterhuis
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Lucas 15:8-10
Metrisch 7-6-7-6
Muziek
Componist Floris van der Putt (b)
Bernard Huijbers (a)
Melodie Wie heeft zijn geld verloren (Huijbers) (a)
Solmisatie 3-3-3-4-3-2-1 (b)
1-1-2-3-1-3-4-5 (a)
Gebruik
Thema Pelgrimage
Liedbundels
Liedboek 2013 896(a)
Gezangen voor Liturgie 547(a)
Oud-Katholiek Gezangboek 800(a)
Aandachtig liedboek 8
Lieteboek 2013 896(a)
Liturgische Gezangen 1-51B(a); 1-51A (b)
Petrus & Paulusbundel 346(a)
Verzameld Liedboek 433(a); 432(b)
Zolang er mensen zijn 8(a)
Floris van der Putt was de eerste die bij het lied Wie heeft zijn geld verloren van Huub Oosterhuis een melodie schreef. Later kwam die van Bernard Huijbers erbij, en zo is het lied bekend geworden.

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Inhoud

  • Het lied van zoeken en vinden is een lied dat handelt over de relatie tussen God en ons, mensen. De eerste drie strofen vormen een soort inleiding waarin de mens op zoek gaat naar iets wat dierbaar is: je geld, je kind. In de vierde strofe komt een omslag. De strofen vijf en zes vormen het hart van het lied: 'En voordat wij Hem zoeken / zijn wij gezocht door Hem'. Hier wordt de gedachte beschreven dat God het is, die ons het eerst gezocht heeft, nog vóórdat wij Hem zochten. Deze gedachte vindt je ook terug in Psalm 139: 'Hoe zou ik ooit ontkomen aan uw Geest? Gij ziet mij overal, en alles wat ik doe, Gij zijt er mee vertrouwd'.
  • Er is wel bezwaar aangetekend tegen de suggestie dat het verliezen van een kind (en van God) op één lijn gesteld kan worden met het verliezen van geld. Dt bezwaar heeft een rol gespeeld bij de beslissing om dit lied niet op te nemen in Zangen van zoeken en zien.


Opname beluisteren

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Wie heeft zijn geld verloren (Huijbers) (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Cor Waringa heeft de Friese vertaling gemaakt: Wa soe it jild ferlieze

Literatuur

Ad de Keyzer schreef een toelichting bij muziek en tekst van dit lied. Te vinden op p. 20-22 van: Tussen de regels : commentaar bij een twintigtal liturgische gezangen. Gooi en Sticht, 1983. ISBN 9030402628.