Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Welzalig wie de rechte wegen gaan

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 119 Liedboek voor de kerken Psalm 119 Gereformeerd Kerkboek Psalm 119 Gereformeerd Kerkboek 2017 119 Weerklank Ps 119 Zingt Jubilate 550 Oud-Katholiek Gezangboek 269
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Welzalig wie de rechte wegen gaan
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Psalm 119
Type Leergedicht
Vulgaat Psalm 118
Berijming Psalmberijming van 1968
Tekst
Dichter Willem Barnard
Jan Wit
Jan Willem Schulte Nordholt
Klaas Heeroma
Ad den Besten
Vertaler Bernard Smilde (Fr)
Metrisch 10-11-10-11-10-11
Muziek
Melodie Psalm 119
Herkomst Genève 1551
Solmisatie 1-2-3-1-3-5-5-4-3-2
Gebruik
Kerkelijk jaar Veertigdagentijd
Pinksteren
Thema Bevestiging ambtsdragers
Herfsttijd
Zomertijd
Liedbundels
Liedboek 2013 119
Liedboek voor de kerken Psalm 119
Gereformeerd Kerkboek Psalm 119
Gereformeerd Kerkboek 2017 119
Weerklank Ps 119
Zingt Jubilate 550
Oud-Katholiek Gezangboek 269
Lieteboek 2013 119
Laus Deo 622, 625
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 119
Rechten
Tekst Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Welzalig wie de rechte wegen gaan is de berijming van Psalm 119 in de Psalmberijming van 1968. De tekst is van Willem Barnard, Ad den Besten, Klaas Heeroma, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit. De melodie is de psalmmelodie uit de Geneefse Psalmen.

Opname beluisteren

  • Samenzang (+ antifoon) o.l.v. organist Sietze de Vries vanuit de Martinikerk te Groningen

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven. Het lied heeft 66 strofen.

De beginregels luiden:

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
4. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer,
5. Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
6. O God, ik ben van harte zeer verblijd
7. Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
8. Mijn ziel wordt van verlangen hier verteerd
9. Neem van mij weg de schande en de smaad,
10. Ik lig terneer, gekluisterd aan het stof,
11.Luister hoe zeer mijn ziel van kommer schreit
12. Ik klem mij vast aan uw getuigenis
13. Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
15. Doe van mij weg de schande en de smaad,
16. Stort over mij uw goedertierenheid,
17. Neem van mijn mond het woord der waarheid niet.
18. Ook zal ik zonder schaamte en vrijuit
19. Gedenk aan 't woord gesproken tot uw knecht,
20. Wanneer ik denk aan uw aloude woord
21. De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt,
22. De Heer is al mijn deel. Ik ben uw knecht
23. Ik ga uw weg, ik haast en aarzel niet,
24. Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand
25. Want Gij hebt aan uw knecht zo wel gedaan,
26. Heer, Gij zijt goed, in heel uw wezen goed,
27. Koud is hun hart, halsstarrig hun gemoed,
28. Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid,
29. Laat mij tot troost uw trouw en goedheid zijn
30. Ik overpeins de diepten van uw wet,
31. Uw woord is één en al gerechtigheid,
32. Hoe vele dagen gunt Gij aan uw knecht?
33. Bijna tot niets ben ik teruggebracht,
34. In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht.
35. Zij blijven naar uw ordinantie staan,
36. Ik ben de uwe, Heer, uw bondgenoot,
37. Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan
38. Ik heb mijn voet van 't kwade pad geweerd
39. Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond,
40. Uw woord is als een lamp, een helder licht,
41. Neem mijn geloften aan. O Heer, verklaar
42. Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid
43. Mijn lust is, slechts te willen wat Gij wilt
44. Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond,
45. Uw banvloek treft wie niet uw woord bewaart,
46. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan,
47. Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht,
48. Verhef uw hand, o Heer, zie, het is tijd,
49. Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
50. Ik hunker en ik hijg naar uw gebod.
51. Toon aan uw knecht uw lichtend aangezicht,
52. Heer, uw bestel staat als een vast gebouw
53. Uw woord is louter en volkomen rein.
54. Wanneer mij nood, wanneer mij onheil treft
55. Ik roep van ganser harte, antwoord mij,
56. Nog voor het morgengrauwen roep ik luid:
57. Ik zie de tuchtelozen om mij heen,
58. Verlos mij, zie op mijn ellende neer,
59. O Here, uw barmhartigheid is groot.
60. Zie hoe ik uw vermaningen bemin;
61. Zie hoe mijn vijand mij naar 't leven staat,
62. Zevenmaal daags zeg ik uw goedheid dank,
63. Ik die uw wil naar uw geboden doe,
64. Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
65. Al uw geboden zijn gerechtigheid.
66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 119 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Er zijn bundels die niet alle strofen hebben opgenomen. In onderstaande bundels zijn de volgende strofen opgenomen:

  • OKG 269 (str.1,2,3,6,17,18,20,34,40,49,62,64,65,66)
  • LD 622 (str.1,2,21,36,40,42,43,44)
  • LD 625 (str.64,65,66)
  • ZJ 550 (str. 1,2,21,36,40,42,44)
  • Bernard Smilde maakte de Friese berijming: Wat in gelok
  • Zie ook Een smekeling, zo kom ik tot uw troon is een lied met als tekst de drie laatste verzen van Psalm 119 in de berijming van 1968 op een melodie van Bernard Huijbers.

Literatuur

Toelichting:

Culturele informatie