Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Breek, aarde, uit in jubelzangen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 66   Liedboek voor de kerken Psalm 66   Gereformeerd Kerkboek Psalm 66    Gereformeerd Kerkboek 2017 66   Weerklank Ps 66 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Breek, aarde, uit in jubelzangen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1968
Psalm 66
Schrijver David (volgens opschrift)
Type Dankpsalm
Latijnse titel Jubilate Deo
Vulgaat Psalm 65
Berijming Psalmberijming van 1968
Tekst
Dichter Ad den Besten
Gerrit Kamphuis
Vertaler Douwe Annes Tamminga (Fr)
Bijbelplaats Psalm 66
Metrisch 9-8-9-8-9-8-9-8
Muziek
Melodie Psalm 118
Herkomst Straatsburg 1545/Genève 1551
Solmisatie 1-6-5-1-1-2-4-3-2
Gebruik
Kerkelijk jaar Epifaniëntijd
Paastijd
Liedbundels
Liedboek 2013 66
Liedboek voor de kerken Psalm 66
Gereformeerd Kerkboek Psalm 66
Gereformeerd Kerkboek 2017 66
Weerklank Ps 66
Lieteboek 2013 66
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 66
Rechten
Rechthebbende Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Breek, aarde, uit in jubelzangen is de beginregel van Psalm 66 in de berijming van 1968. De tekst is van Ad den Besten en Gerrit Kamphuis.

Tekst

Het lied heeft 7 strofen. De eerste regels van de 7 strofen:

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer.
2. Komt, ziet nu de geduchte werken die God aan mensen heeft gedaan
3. Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard,
4. Gij bracht ons in des vijands netten.
5. Ik kom met gaven in mijn handen.
6. Gij die God vreest, ik zal u spreken van al wat aan mij is geschied.
7. De naam des Heren zij geprezen!

Opname beluisteren

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 118 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Douwe Annes Tamminga heeft de Friese vertaling gemaakt: Loovje de Heare, bliid fan herte