Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Steek nu voor God de loftrompet

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 95   Liedboek voor de kerken Psalm 95 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Steek nu voor God de loftrompet
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Psalm 95
Latijnse titel Venite, exsultemus
Vulgaat Psalm 94
Berijming Psalmberijming van 1968
Tekst
Dichter Willem Barnard
Willem Johan van der Molen
Fedde Schurer (Fr)
Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Psalm 95
Metrisch 8-8-9-8-8-9
Muziek
Melodie Psalm 24
Herkomst Genève 1542/Lyon 1547
Solmisatie 2-6-4-5-5-4-3-2
Gebruik
Kerkelijk jaar Veertigdagentijd
Paastijd
Hemelvaart
Voleinding
Liturgie Aanvang
Liedbundels
Liedboek 2013 95
Liedboek voor de kerken Psalm 95
Lieteboek 2013 95
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 95
Rechten
Rechthebbende Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Steek nu voor God de loftrompet is de berijming van Willem Barnard en Willem Johan van der Molen van Psalm 95 in de Psalmberijming van 1968. De melodie is die van Geneefse Psalmen.

Opname beluisteren

  • Samenzang vanuit de Martinikerk te Groningen. Organist: Johan Hardeman.

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) worden weergegeven. De woordwolk geeft een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt.


Het lied heeft 5 strofes. De tekst van de eerste strofe luidt:

1. Steek nu voor God de loftrompet
Hem die ons in de vrijheid zet
Kom voor zijn aanschijn met verblijden
Breng Hem de dank van al wat leeft
Hem, die ons heil gegrondvest heeft
Vier Hem, de koning der getijden.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 24 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Fedde Schurer en Cor Waringa maakten de Friese berijming: Us heil, ús rots, is God de Hear

Culturele informatie

  • Geneefse melodie in de zetting van Claude Goudimel, gespeeld door Ernst Stolz: