Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Loof God de Heer, en laat ons blijde

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 105   Liedboek voor de kerken Psalm 105   Op Toonhoogte 2015 47 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Loof God de Heer, en laat ons blijde
Tekst
Dichter Jan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer (Fr)
Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Psalm 105
Metrisch 9-9-8-8-8-8
Muziek
Melodie Psalm 105
Herkomst Genève 1562
Solmisatie 1-3-4-5-1-7-1-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Kersttijd
Jaarwisseling
Liturgie Maaltijd van de Heer
Thema Doop
Liedbundels
Liedboek 2013 105
Liedboek voor de kerken Psalm 105
Op Toonhoogte 2015 47
Gezangboek EBG 9
Lieteboek 2013 105
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 105
Op Toonhoogte 27
Rechten
Tekst Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Loof God de Heer, en laat ons blijde is een berijming van Psalm 105 in de Psalmberijming van 1968. De tekst is van Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit. De melodie is onderdeel van de Geneefse Psalmen.

Opname beluisteren

  • Geneefse melodie gespeeld door Adriaan Arkeraats volgens de notatie in Liedboek 2013:

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Beginregels alle strofen:

1. Loof God, de Heer, en laat ons blijde
2. Vraag naar des Heren grote daden;
3. God, die aan ons zich openbaarde,
4. De Heer heeft Izak uitverkoren,
5. Toen zij door vreemde landen gingen,
6. Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen.
7. Egyptes koning, die bespeurde
8. Zo kwamen Jakob en zijn zonen
9. De harten der Egyptenaren,
10. Maar Mozes liet Gods woorden horen,
11. Water werd bloed, met witte lijven
12. De hagel sloeg de rijke landen,
13. Toen kwam de grote nacht der nachten,
14. Gods volk trok uit langs effen paden
15. God gaf een wolk die het geleidde,
16. God laafde hen in dorre streken,
17. Hij was het die zijn volk bevrijdde,
18. Die gunst heeft God zijn volk bewezen,

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 105 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Er zijn tekstverschillen: de '-t' is weggelaten in Liedboek (2013).

Gerben Brouwer en Cor Waringa maakten de Friese berijming: Loovje de Hear, kom, lit ús sjonge

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied