Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 111   Liedboek voor de kerken Psalm 111 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Psalm 111
Type Halleluja-psalm
Vulgaat Psalm 110
Berijming Psalmberijming van 1968
Tekst
Dichter Willem Barnard
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Psalm 111
Metrisch 8-8-9-8-8-9
Muziek
Melodie Psalm 24
Herkomst Genève 1542/Lyon 1547
Solmisatie 2-6-4-5-5-4-3-2
Gebruik
Kerkelijk jaar Epifaniëntijd
Liturgie Maaltijd van de Heer
Thema Bevestiging ambtsdragers
Doop
Liedbundels
Liedboek 2013 111
Liedboek voor de kerken Psalm 111
 LB Fr 111   LvdK Fr Ps 111 
Rechten
Tekst Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Van ganser harte loof ik Hem is de berijming van Willem Barnard en van Psalm 111 in de Psalmberijming van 1968. De melodie is die van Geneefse Psalmen.

Opname beluisteren

Samenzang vanuit de Martinikerk te Groningen, m.m.v. het Roder Jongenskoor + het Roden Girl Choristers. Organist: Sietze de Vries
  • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in tenor (www.liedboekzettingen.nl)

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) worden weergegeven. De woordwolk geeft een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt.


Het lied heeft 6 strofes. De tekst van de eerste strofe luidt:

1. Van ganser harte loof ik Hem
  in 't midden van Jeruzalem,
  den Heer in 't midden der getrouwen.
  Groot zijn de daden van den Heer,
  Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
  de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

Beginregels andere strofen:

2. Zijn doen is louter majesteit,
3. Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,
4. Hoe recht is zijner handen werk,
5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
6. Van alle wijsheid het begin

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 24 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Bernard Smilde maakte de Friese berijming: Ik sjong myn bliid halleluja

Culturele informatie

  • Geneefse melodie in de zetting van Claude Goudimel, gespeeld door Ernst Stolz: