Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Loof God, loof Hem overal

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 150 Liedboek voor de kerken Psalm 150 Gezangen voor Liturgie 150-I Oud-Katholiek Gezangboek 290
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Loof God, loof Hem overal
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Psalm 150
Type Lofpsalm
Halleluja-psalm
Latijnse titel Laudate Dominum
Vulgaat Psalm 150
Berijming Psalmberijming van 1968
Tekst
Dichter Martinus Nijhoff
Gerben Brouwer (Fr)
Bijbelplaats Psalm 150
Metrisch 7-7-7-7-8-7-7-8
Muziek
Melodie Psalm 150
Herkomst Genève 1562
Solmisatie 1-3-2-1-3-4-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Jaarwisseling
Paasnacht
Hemelvaart
Kersttijd
Liturgie Aanvang
Thema Loven en danken
Liedbundels
Liedboek 2013 150
Liedboek voor de kerken Psalm 150
Gezangen voor Liturgie 150-I
Oud-Katholiek Gezangboek 290
Colours of Grace 13
Gezangboek EBG 13
Evangelisch-reformiertes Gesangbuch 102
Lieteboek 2013 150
Laus Deo 669
Liturgische Gezangen 1-63
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 150
Rechten
Rechthebbende Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Loof God, loof Hem overal is een Psalmberijming van 1968 van Psalm 150 op de Geneefse melodie. De berijming is gemaakt door Martinus Nijhoff (1894-1953).

Opname beluisteren

  • Deze bewerking van Psalm 150 schreef Toon Hagen toen Nelson Mandela werd vrijgelaten. Het resultaat is een feestelijk werk met Afrikaanse ritmische invloeden.:
  • Dezelfde bewerking van Toon Hagen, als voorspel voor samenzang (inclusief verhoging). Vanuit de Ichtuskerk op Urk. Organist: Jaap Kramer:

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) worden weergegeven. De woordwolk geeft een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt.

Woordwolk liedtekst
  • In eerdere versies luidde de eerste regel Looft God, looft Hem overal.
  • In Colours of Grace is ook de Franse, Duitse en Hongaarse tekst opgenomen.

Ontstaan en inhoud

Deze berijming van Psalm 150 behoort bij het rijtje van zeven berijmingen dat de Nederlandse dichter Martinus Nijhoff maakte voor de berijming 1967, nu opgenomen in Liedboek. Hij was de mentor van de groep jongeren dichters, Neerlandici en theologen, die de taak hadden gekregen om de psalmen van 1773 te vervangen door een meer eigentijdse berijming. Ze hadden er een hard hoofd in, maar Nijhoff gaf een serie voorbeelden, en motiveerde hen zo om aan de gang te gaan. Kort daarna overleed hij, en zijn zeven psalmen mochten daarna niet meer gewijzigd worden. Dat gaf bij Psalm 150 wel een probleem. 'Loof God in zijn tempel', zo staat er in de bijbel, maar Nijhoff trok de grens breder: 'Loof Hem overal'. Ten de Interkerkelijke psalmencommissie de 150 psalmen aanbood aan de kerken die deze zouden gaan gebruiken, werd Psalm 150 dan ook afgewezen. Er moest een nieuwe berijming van worden gemaakt. Een van de andere dichters zette zich daaraan, Klaas Heeroma=Muus Jacobse. Van de eerste regels maakte hij:

Looft God in zijn heiligdom!
Looft Hem heel zijn hemel om!...

In de tweede strofe strooide hij opnieuw met uitroeptekens, zodat er in 16 regels 15 uitroeptekens stonden. Deze versie kwam in de proefbundel terecht, in 1961 uitgegeven. In 1967 werd de keus ongedaan gemaakt: uiteindelijk werd toch de versie van Nijhoff in het boek opgenomen.

Muziek

Muziekfragment

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 150 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

  • Zettingen Claude Goudimel met cf in sopraan en tenor. Mazmur Editie.
  • Voorspelen en zetting - Hans van Nieuwkoop in Orgelboek bij de 150 psalmen (Boekencentrum, 2e druk 1999, ISBN 9023969553)
  • Henk Lemckert C.F. in alt (PDF) (liedboekzettingen.nl)
  • Zetting van Claude Goudimel voor SATB (Webwinkel Bladmuziekplus)
  • Deze bewerking Psalm 150 - Or soit loué l'Eternel van J.P. Sweelinck is vinden op Choralwiki. Een opname van Psalm 150 in een bewerking van Jan Pieterszoon Sweelinck staat op de cd Leve de koning!, Psalm 150 - Or soit loué l'Eternel. Deze opname is te beluisteren " via Spotify (Gratis, maar inloggen verplicht.)
  • Alleluja! Lobet den Herren (Psalm 150) door Heinrich Schütz op Choralwiki.

De bewerking voor orgel (en eventueel trompet) van Toon Hagen, geschreven ter gelegenheid van de vrijlating van Nelson Mandela. Bladmuziek voor orgel en trompet te bestellen op webwinkel Toon Hagen

Hymnologische informatie

Gerben Brouwer maakte de Friese berijming: Loovje God yn 't hillichdom

Liturgisch gebruik

Aanvang, Kersttijd, Jaarwisseling/8e Kerstdag, Paastijd, Paasnacht, Hemelvaart

Hymnologische informatie

Toelichting door Roel A. Bosch:

Martinus Nijhoff had een berijming van Psalm 150 gemaakt, die werkelijk poëzie mag heten.

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal ...

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Aan deze berijming mocht eigenlijk niets meer gewijzigd worden. Maar wat moesten de mensen nu precies denken van die regel: 'laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen.'? Moet God zich de maat laten slaan door menselijke instrumenten? Of moeten we het precies andersom lezen? Die dichterlijke rijkdom, het spel met 'maat' en 'ongemeten', het riep te veel weerstand op. De gereformeerde Gispen gaf zijn veto. Mogen we 'maatslag' veranderen in 'weerslag'? Kan het worden, zoals Jan Wit voorstelde: 'Laat uw lied de lofzang zijn van Gods naam en eeuwig wezen.'? (in 1959, 606.607) Ze kwamen er niet uit. Erven Nijhoff waren verdeeld over toestemming. Daarom kreeg Klaas Heeroma, alias Muus Jacobse, de opdracht het opnieuw te doen. Dit kwam er uit, een versie die ook in de proefbundel-1961werd opgenomen, en zo minstens zes jaar gezongen is:

Loof God in zijn heiligdom!
Looft Hem heel zijn hemel om!...

2. Looft Hem dansend, groot en klein,
rinkend met de tamboerijn!
Looft Hem fluitend met de fluit!
Looft Hem op cymbaal en luit!
Spant uw snaren Hem ter ere!
Looft Hem zingend alwat leeft!
Looft Hem alwat adem heeft!
Halleluja! Looft den Here.

De dichter zelf, Heeroma, was niet tevreden geweest. Nijhoff deed het beter! Nu, na zes jaar, waren de meningen verschoven. De bezwaren tegen regel 4 en 5 van strofe 2 werden opzij gezet door de Gereformeerde leden, Gispen voorop, en Nijhof zou het worden. (785) Opmerkelijk, voor Schroten, dat de vrijgemaakte gereformeerde waarnemer, prof. dr. H.J. Schilder, beloofde dat hij bij zijn achterban ook voor deze psalm zou pleiten; Schilder echter werd ziek, en uiteindelijk hebben de Vrijgemaakten de berijming niet overgenomen.

(Overigens: heeft Heeroma het er niet op laten aankomen? Zijn versie, met al die deelwoorden, die uitroeptekens, mist zoveel zeggingskracht, dat hij de kerk zo in de armen van Nijhoff terug dreef. Of zoek ik te ver? Rijnsdorp, ook een poosje betrokken, had nog gevraagd: 'of Prof. Heeroma alle 17 uitroeptekens zou willen handhaven? Dit wordt uitvoerig besproken.... Niet te wijzigen. Iedere regel is immers een uitroep.' 646)

(Bron: blog Roel Bosch)

Literatuur

Toelichting:

Etalagester
Fairytale bookmark gold.svg Dit artikel voldoet aan de kwaliteit en uitgangspunten die gelden voor de informatie op Kerkliedwiki.
Meer van dit soort artikelen staan in de Etalage
.