Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 84   Liedboek voor de kerken Psalm 84   Zingt Jubilate 701 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Psalm 84
Schrijver Zonen van Korach (volgens opschrift)
Latijnse titel Quam dilecta!
Vulgaat Psalm 83
Berijming Psalmberijming van 1968
Tekst
Dichter Jan Wit
Gerben Brouwer (Fr)
Bijbelplaats Psalm 84
Metrisch 8-8-9-8-8-9-8-8
Muziek
Melodie Psalm 84
Herkomst Genève 1562
Solmisatie 1-5-4-3-2-1-2-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Voleinding
Liturgie Aanvang
Maaltijd van de Heer
Thema Bevestiging ambtsdragers
Uitvaart
Liedbundels
Liedboek 2013 84
Liedboek voor de kerken Psalm 84
Zingt Jubilate 701
Gezangboek voor de EBG 248
Lieteboek 2013 84
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 84
Rechten
Rechthebbende Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer is een berijming van Psalm 84 in de Psalmberijming van 1968. De tekst is van Jan Wit, op de Geneefse melodie.

Opname beluisteren

Psalmenvespers Martinikerk Groningen. Organiste (op Schnitger-orgel): Janny Knol-de Vries. Koor: Arezzo Consort o.l.v. Henk Vogel
Woensdagvespers Martinikerk Groningen. Organist (op Le Picard-koororgel): Egbert Minnema

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) worden weergegeven. De woordwolk geeft een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt.


Het lied kent zes strofes. De tekst van de eerste strofe luidt:

 1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 84 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Gerben Brouwer maakte de Friese berijming: Hoe leaflik is jo hûs, o Hear

Culturele informatie

  • Genevan Psalter Psalm 84 - viols and organ, Ernst Stolz:

Literatuur

Toelichting:

  • I.de Sutter: De lofzang van alle tijden, blz.214