Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Halleluja! laat opgetogen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 149 Liedboek voor de kerken Psalm 149 Op Toonhoogte 2015 73 Weerklank Ps 149 Oud-Katholiek Gezangboek 288
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Halleluja! laat opgetogen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Psalm 149
Type Halleluja-psalm
Latijnse titel Cantate Domino
Vulgaat Psalm 149
Berijming Psalmberijming van 1968
Tekst
Dichter Jan Wit
Vertaler Jürgen Henkys (Du)
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Psalm 149
Metrisch 9-9-9-7-8-8-8-6
Muziek
Melodie Psalm 149
Herkomst Genève 1562
Solmisatie 2-1-7-6-1-2-1-7-6
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Paastijd
Voleinding
Liturgie Aanvang
Liedbundels
Liedboek 2013 149
Liedboek voor de kerken Psalm 149
Op Toonhoogte 2015 73
Weerklank Ps 149
Oud-Katholiek Gezangboek 288
Lieteboek 2013 149
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 149
Op Toonhoogte 39

Halleluja! laat opgetogen is een berijming van Psalm 149 uit de Psalmberijming van 1968. De tekst is van Jan Wit, de melodie is uit de Geneefse Psalmen.

Opname beluisteren

Samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen. Organist: Egbert Minnema
Samenzang vanuit de Martinikerk te Groningen. Organist: Johan Hardeman (voorspel en zettingen: Henk Vogel)

Tekst

Ontstaan

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Halleluja! laat opgetogen
  • 2. Laat het een hoge feestdag wezen
  • 3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen
  • 4. Gods lof zal in hun lied weerklinken
  • 5. Nu zal, gelijk er staat geschreven.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 149 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

  • Bernard Smilde maakte de Friese berijming: No moat in nije lofsang klinke
  • Jürgen Henkys maakte een Duitse vertaling: Halleluja! Mit Freudenschreien, maar beperkte de vertaling tot vier strofen.

Literatuur

Toelichting: