Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 51 Liedboek voor de kerken Psalm 51 Gereformeerd Kerkboek Psalm 51 Gereformeerd Kerkboek 2017 51 Op Toonhoogte 2015 19 Weerklank Ps 51
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Psalm 51
Schrijver David (volgens opschrift)
Type Boetepsalm
Latijnse titel Miserere mei, Deus
Vulgaat Psalm 50
Berijming Psalmberijming van 1968
Tekst
Dichter Jan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Gerben Brouwer (Fr)
Bijbelplaats Psalm 51
Metrisch 10-11-11-10-10-11-10-11
Muziek
Melodie Psalm 51
Herkomst Genève 1551
Solmisatie 3-5-5-6-3-5-5-2-4-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Kersttijd
Veertigdagentijd
Pinksteren
Liturgie Maaltijd van de Heer
Thema Doop
Verzoening
Liedbundels
Liedboek 2013 51
Liedboek voor de kerken Psalm 51
Gereformeerd Kerkboek Psalm 51
Gereformeerd Kerkboek 2017 51
Op Toonhoogte 2015 19
Weerklank Ps 51
Lieteboek 2013 51
Lieteboek foar de tsjerken Psalm 51
Op Toonhoogte 10
Rechten
Rechthebbende Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht is een berijming van Psalm 51 uit de Psalmberijming van 1968. De tekst is van Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit op de melodie uit de Geneefse Psalmen.

Opname beluisteren

  • Nederlandse versie: De Rank, Zuidhorn. Organist: Egbert Minnema

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) worden weergegeven. De woordwolk geeft een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt.


Het lied heeft zeven strofen. De tekst van strofe 1 is hieronder opgenomen.

1. Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
reinig mij door uw diepe mededogen.
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 51 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

In de bundel Op Toonhoogte staan alleen de strofes 1, 2, 3 en 5. Gerben Brouwer maakte de Friese berijming: Untfermje jo, o Heare, hear my oan

Literatuur

Toelichting:

Culturele informatie

  • Zetting van Claude Goudimel gespeeld door Ernst Stolz (orgel en blokfluit):