Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Psalm 51

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Psalm 51
Schrijver David (volgens opschrift)
Type Boetepsalm
Latijnse titel Miserere mei, Deus
Vulgaat Psalm 50

De teksten van de Psalmen in de Bijbel zijn op veel verschillende manieren bewerkt tot kerkliederen. Deze pagina wijst snel de weg naar de verschillende berijmde en onberijmde versies van deze Psalm. Ook zijn er liederen opgenomen waarin regels uit deze Psalm zijn verwerkt door de tekstdichter.

Onberijmde Psalm

Berijmde Psalm

Geneefse melodie

Andere melodieën

Psalmlied

Lied bij de Psalm

Kernvers

Antifoon

Media

  • Psalm 51, voorgelezen door Herman Finkers:
<videoflash>l46l-DgcOeY|300|150</videoflash>


Deze pagina geeft een automatisch gegenereerd overzicht van liederen bij Psalm 51.

Bij de Psalm

Bij de Bijbelplaats

BijbelplaatsLied
Psalm 51Asperges Me
Psalm 51Erbarm u, God, en delg genadig
Psalm 51God onzer vaad'ren, Gij zijt goed
Psalm 51Heb medelijden God; ik roep U aan
Psalm 51Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Psalm 51Jezus, Zoon van David
Psalm 51O visioen van 't heiligdom omhoog
Psalm 51Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
Psalm 51Spreek tot mij
Psalm 51Wees genadig (Merkel)
Psalm 51Wees mij genadig, Gij die genade zijt
Psalm 51Wees mij genadig, God, toon mij uw trouw
Psalm 51Wees mij genadig, toon uw goedheid, Heer
Psalm 51:1Ontferm u God
Psalm 51:2Doorgrond mijn hart
Psalm 51:3Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 51:3-4God, herschep mijn hart
Psalm 51:3-6Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:7Heer Jezus, ik wensch te zijn rein en volmaakt
Psalm 51:7Heer Jezus, och maak ook mij rein en gezond
Psalm 51:7Lord Jesus, I long to be perfectly whole
Psalm 51:7Verslagen buigen wij het hoofd
Psalm 51:8-9Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:9Halleluja! Lof zij het Lam
Psalm 51:9Halleluja, lof zij het Lam
Psalm 51:9Lof aan Gods Zoon, die als het Lam
Psalm 51:10Die in de dood gebonden lag
Psalm 51:12O for a heart to praise my God
Psalm 51:12Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Psalm 51:12-13Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:12-14Create in me a clean heart
Psalm 51:12-14Schep in mij een zuiver hart
Psalm 51:12-15God, herschep mijn hart
Psalm 51:13Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Psalm 51:17Nader, nog nader, U meer nabij
Psalm 51:18-19Vergeving, Heer, want onze schuld is groot
Psalm 51:18-21God, herschep mijn hart
Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje Psalm