Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

'k Heb gehoord van de liefde van God

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
’k Heb gehoord van de liefde van God
Verlossingslied
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel I have heard of a Saviour's love
Taal Engels
Land Engeland
Periode 1e helft 19e eeuw
Tekst
Dichter Anne Shepherd-Houlditch
Philip Phillips
Vertaler Meier Salomon Bromet
Metrisch 9-9-8-11-9
Muziek
Componist Philip Phillips
Melodie I have heard of a Saviour’s love
Solmisatie 1-2-3-3-3-3-2-1-5-1-2-3-3-5-5-5-3-2
Liedbundels
Opwekkingsliederen Bromet 60

’k Heb gehoord van de liefde van God (Verlossingslied) is een vertaling van I have heard of a Saviour's love (zie daar), op tekst van Anne Shepherd-Houlditch (1809-1857), bewerkt en op muziek gezet door Philip Phillips (1834-1895).

Opname beluisteren

Tekst

Verlossingslied
1 ’k Heb gehoord van de liefde van God,
Dat die liefde zoo rijk is, zoo vrij;
Maar kwam Jezus neêr van Zijn troon,
Uit erbarming en liefde voor mij? voor mij?
Uit erbarming en liefde voor mii?

Antw. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren zalig te maken (1 Tim. 1 : 8).

2 ’k Heb gehoord dat hij stierf aan het kruis,
Dat het levensbloed vloeide uit Zijn zij;
Maar is ’t ook vermeld in Gods Woord:
Dat Hij leed, dat Hij stierf ook voor mij, voor mij?
Dat Hij leed, dat Hj stierf ook voor mij?

Antw. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld, de straf die ons den vrede aanbrengt was op Hem en door Zijne striemen is ons genezing geworden (Jes. 53 : 7).

3 ’k Heb gehoord van een hemel omhoog:
Daar zijn zaal’gen hun Heiland nabij;
Maar is in dien Hemel ook plaats,
Is daar woning bereid ook voor mij? voor mij?
Is daar woning bereid ook voor mij?

Antw. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen, anders zoude Ik het u gezegd hebben. Ik ga henen om u plaats te bereiden, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben (Joh. 14 : 2).

4 O Heer, geef mij nu ’t antwoord voor ’t hart;
Gij alleen geeft genâ; maakt ons blij;
O, spreek door Uw Gees tot mijn ziel:
Ook een Heiland en hemel voor mij, voor mij!
Ook een Heiland en hemel voor mij.

Bij het laatste vers alleen:
Ja, ja, ja voor mij, voor mij;
Ja, ja, ja voor mij kwam Gods een’ge Zoon,
Van Zijn glansrijke troon,
Die stierf aan het kruis voor u en voor mij.

Muziek

Zettingen

Verlossingslied

Hymnologische informatie

Bromet geeft geen melodieën bij de responsies en gaat er dus van uit dat die gelezen/gesproken worden.