Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Een lamp voor mijn voet is uw woord

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 119b   Gezangen voor Liturgie 119-I   Zingt Jubilate 761 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Een lamp voor mijn voet is uw woord
Vorm Beurtzang
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Ad W. Bronkhorst
Vertaler Jan Breimer (Fr)
Bijbelplaats Psalm 119:12
Psalm 119:16
Psalm 119:34-35
Psalm 119:105
Muziek
Componist Bernard Bartelink
Melodie Een lamp voor mijn voet is uw woord
Solmisatie 5-6-2-2-1-5-5-6
Gebruik
Liturgie Rond de Schriften
Thema Navolging
Liedbundels
Liedboek 2013 119b
Gezangen voor Liturgie 119-I
Zingt Jubilate 761
Bavoliedboek 387
Cantatorium 404, 405
Lieteboek 2013 119b
Laus Deo 620
Petrus & Paulusbundel 147

Een lamp voor mijn voet is uw woord is een beurtzang bij Psalm 119. De tekst is van Ad W. Bronkhorst (1915-) en de melodie is van Bernard Bartelink (1929-2014).

Opname beluisteren

Martini-orgelvespers, Martinikerk Groningen. Organist: Sietze de Vries

Tekst

De tekst bevat enkele verzen van psalm 119. De volledige psalm bevat niet minder dan 176 verzen en bezingt Gods wet. Deze lange psalm wordt zelden als één geheel gebeden of gezongen. Meestal neemt men enkele verzen als basis voor een compositie.

Antifoon:
Een lamp voor mijn voet is Uw woord,
een helder licht op mijn pad.

1. Gij zijt lofwaardig, Heer,
leer mij Uw beschikkingen kennen.
Wat Gij beschikt is mij welkom;
Uw woorden vergeet ik nooit.

2. Geef mij begrip om Uw wet na te leven,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Leid mij langs de paden van Uw geboden:
daar vind ik mijn vreugde in.

Muziek

Het lied is een zogeheten ‘doorgecomponeerde’ psalm. Hierbij is niet alleen de antifoon getoonzet maar ook de verzen zijn van muziek voorzien. De verzen kunnen toevertrouwd worden aan het koor of aan een cantor.

Bartelink schreef een vlot lopende melodie op de antifoon. Het refrein wordt telkens voorgezongen door het koor (of de cantor), het volk antwoordt onmiddellijk. (Zo wordt een eventuele repetitie voor de viering eigenlijk overbodig.) Na het tweede vers vervalt trouwens het voorzingen van het refrein. Men mag inderdaad aannemen dat men het refrein dan voldoende kent.

De melodie draagt ook de tekst (zoals een reciteertoon die we kennen uit onze abdijen en religieuze gemeenschappen). En toch weet Bartelink te boeien. Zo raakt hij in de eerste strofe eventjes (en ook maar één keer) met die verhoogde do een oude kerktoonaard aan. Een apart kleurtje in het geheel van de schildering. Zo vermijd je ook het al te gewone, het al te voorspelbare. (Bron: Luc Van Meerssche)

Muziekuitgaven

In Cantatorium is als nr.404 een voor versie voor vierstemmig koor, gemeente en orgel opgenomen.

Zie het artikel Zie Een lamp voor mijn voet is uw woord (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Jan Breimer heeft de Friese vertaling gemaakt: In lampe foar myn foet is jo wurd

Literatuur

Toelichting:

  • Continuo: De antwoordpsalm, blz.27 (A.de Keijzer/R.Bot)