Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Geestelijke Liederen 2016

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Geestelijke Liederen
Uitgever Uitgeverij Daniel
Jaar 2016

De bundel Geestelijk Liederen wordt gebruikt in de Vergadering van Gelovigen. In 2016 verscheen de 19e gewijzigde en uitgebreide druk.

Historie

De bundel Geestelijke Liederen heeft een lange historie. De eerste uitgave verscheen rond 1870 bij W. Wenk in Rotterdam met 147 driestemmige liederen. Latere bundels werden uitgegeven door Uitgeverij J.N. Voorhoeve en Uitgeverij Medema. Toen de laatste uitgave – die van 2003 – niet meer verkrijgbaar was, is in 2015 een enquête gehouden onder hen die deze bundel in hun samenkomsten gebruiken. Eén van de wensen die daaruit naar voren kwam, was een gewijzigde en uitgebreide bundel Geestelijke Liederen. Het bleek dat er belangstelling was voor de liederen uit de bekende bundel ‘Geestelijke Liederen’, aangevuld met liederen uit andere bundels (Opwekking, Johannes de Heer, Lichtbundel enz.).

In het voorjaar 2016 is de eerste oplage van deze gewijzigde bundel verschenen. Behalve veel bekende liederen uit de 17de en 18de druk, zijn er 75 liederen toegevoegd. Deze bundel bevat nu 327 liederen. Van veel liederen is de tekst gemoderniseerd ten opzichte van oudere uitgaven, toch is in veel gevallen – indien nodig – een verklaring van ‘moeilijke woorden’ gegeven.

Uitgeverij

Uitgeverij Daniel. Documentatie over de bundel.

Samenstelling nieuwe editie

Vanaf de zomer van 2015 verschenen series van ongeveer 100 liederen op de website van de uitgeverij. Er konden correcties, opmerkingen en suggesties worden gedaan. Al deze opmerkingen werden overwogen door de commissie onder leiding van Wim Klein Haneveld en Andries Loos. Een zestal liederen die in de uitgave 2003 ontbraken, zijn weer toegevoegd. Ook zijn vanaf lied 221 akkoorden boven de notenbalken geplaatst bij liederen die daartoe geschikt zijn.

Criteria

"Geestelijke liederen moeten natuurlijk gerelateerd zijn aan de Bijbel. Vervolgens zouden ze geschikt moeten zijn voor de verschillende bijeenkomsten van de gemeente: eredienst, woordbediening, bidstonden en ook samenkomsten voor bijbelstudie, conferenties en evangelisatie. Het aanbod van geestelijke liederen in het Nederlands is aanzienlijk. Om ons niet te laten leiden door de populariteit van sommige liederen, stelden wij een aantal criteria vast. U vindt deze op onze website."

Meerstemmigheid

Verantwoording op de website van het kerkgenootschap: "De manier waarop wij zingen in de 'vergaderingen' is redelijk uniek: meerstemmig. En toch is de meerstemmige gemeentezang géén koorzang. Het lijkt er misschien wel op, maar het is vierstemmige samenzang en dat is echt wat anders. Dat betekent dat de eisen die gesteld worden aan de muziek ook anders zijn. Bij koorzang zingen bijvoorbeeld de bassen hun eigen partij, net zoals de alten dat doen. Maar bij onze vierstemmige samenzang moet iedereen de sopraanpartij, dus de feitelijke melodie, kunnen meezingen. Daarom moet de hoogte van de melodie binnen de perken blijven, anders kunnen de lage stemmen niet meezingen en dat is niet de bedoeling. Het gevolg is dat veel liederen nu een 'toontje' lager op papier staan. Vaak is daarbij gekeken naar de oorspronkelijke zettingen in andere bundels. Ook is in de praktijk gebleken, dat er lager wordt gezongen dan vroeger. Wat ook opvalt is dat een aantal liederen anders genoteerd is qua ritme; dat betreft onder andere een aantal psalmmelodieën. We hebben ervoor gekozen de oorspronkelijk ritmes weer te gebruiken, zoals dat de afgelopen decennia ook in diverse reformatorische kerken is gebeurd. Dus zingen 'op hele noten' is veranderd in 'ritmisch'. Dat zal best nog even moeten wennen! Maar oefening baart kunst."