Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Overleg:Psalmberijming van 1773/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het onderstaande heb ik gemaakt in een spreadsheet , met alles uit deze psalmberijming wat direct in Joh. de Heer staat, maar de volle ordelijkheid van een spreadsheet komt hier niet uit. Hoe kan dit het beste ten nutte gemaakt worden? Jaap Kamphorst Het is niet mijn idee om hier binnenkort verder mee te gaan werken.

Psalmen in de Zangbundel Joh. de Heer, zo te zien afkomstig uit de Psalmberijming van 1773 op de melodie van de Geneefse Psalmen


Joh. de Heer nr.| Beginregel Joh. De Heer| Psalm | Opgenomen strofen
26 |Juicht, aarde, juicht alom de Heer| 100 | 1- 4
331 Komt, laat ons samen Is'rels Heer 95 1, 4
337 Laat ieder 's Heren goedheid loven 118 1, 7, 11, 12, 14
340 Zingt, zingt een nieuw gezang de Here 98 1, 3, 4
343 'k Sla d ogen naar 't gebergte heen 121 1- 4
344 Zingt nu blij te moê 81 1, 2, 12
345 Loof, loof de Heer 103 1, 2, 6, 7, 8, 9
346 Heer, ai , maak mij Uwe wegen 25 2, 4, 5, 6, 7
347 'k Zal dan gedurig bij U zijn 73 12, 13, 14
348 'k Zal eeuwig zingen 89 1, 7, 8
349 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 119 3, 5, 17, 53, 65
350 De grote Schepper aller dingen 33 7, 10, 1, 2
351 't Hijgend hert, der jacht ontkomen 42 1, 2, 3, 4, 5, 7
352 Dat Israël nu zegge, blij van geest 124 1- 4
353 Ik ben verblijd 122 1- 3
355 O Heer, de Koning is verheugd 21 1, 5, 13
357 Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot 84 1- 6
358 Geduchte God, hoor mijn gebeden 43 1- 5
359 De lofzang klimt uit Sions zalen 65 1, 2, 4, 5, 9
360 Looft, looft nu aller heren Heer 134 1- 3
362 U alleen, U loven wij 75 1, 4, 6
363 God heerst als Opperheer 97 1, 6, 7
365 God, de Heer, regeert 99 1, 2, 8
366 Mijn hart, o Hemelmajesteit 108 1, 2
368 God heb ik lief 116 1, 2, 3,4, 7, 11
369 Looft, Looft verheugd de Heer der heren 105 1, 3, 5
370 Heer, door goedheid aangedreven 86 3, 6
371 Zou God Zijn genâ vergeten? 77 6, 7
373 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden, Heer 138 1- 4
374 Ai ziet! Hoe good, hoe lieflijk 133 1- 3
375 Ja, elk der vorsten zal zich buigen 72 6, 7, 8 ,11
376 Looft God, looft Zijn' naam alom 150 1- 3
378 Zijn grondslag, Zijn onwrik'bre vastigheden 87 1- 5
379 Maar 't vrome volk, in U verheugd 68 2, 10
401 Uit diepten van ellende 130 1- 4
402 Niets is, o Oppermajesteit 139 1, 14