Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Overleg sjabloon:Infobox lied/opbouw

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opmerkingen

Links en categorieën

Veel van de ingevulde liedkenmerken worden voorzien van links naar artikel of categorie (zie kolom ‘Link’ in de onderstaande tabel). Bovendien wordt het artikel automatisch gecategoriseerd, d.w.z. toegevoegd aan de betreffende categorie (zie kolom ‘Cat.’).

Voorbeeld

Bij de parameter dichter1 is ‘Naam van de dichter’ ingevuld. Deze tekst wordt weergegeven en is een link naar het artikel Naam van de dichter. Bovendien wordt het artikel toegevoegd aan Categorie:Naam van de dichter

De keuze voor linken naar artikel of categorie kan uiteraard gewijzigd worden. Te overwegen is bovendien beide aan te bieden, bijv. door een icoontje of afkorting achter de dichter, componist, etc.

Parameters

Vanwege verschillende redenen kan het zijn dat van bepaalde liedkenmerken meerdere moeten worden ingevuld. Om dit mogelijk te maken en de kenmerken toch te voorzien van een link en een categorie moeten per kenmerk meerdere parameters aangemaakt worden.

Voorbeeld

Er zijn de parameters dichter1, dichter2, dichter3, dichter4 en dichter5. Zo kan men per lied max. 5 dichters invullen.

Bijbelplaats

Elke Bijbelplaats opgebouwd uit 4 parameters: boek, hoofdstuk, beginvers, eindvers. Dit heeft twee voordelen:

  • Er kan t.z.t. meer informatie uitgehaald worden (Semantic Wiki);
  • Het Bijbelboek kan worden gebruikt om net als andere kenmerken automatisch te linken en te categoriseren.

Bij Bijbelplaats wordt voor het Bijbelboek gebruik gemaakt van afkorting (d.w.z. Gen, niet Genesis). Een link naar artikel en categoriseren moet m.i. met de volledige naam van het Bijbelboek (d.w.z. Genesis, niet Gen).

Bij de eerste Bijbelplaats is dit nu (als voorbeeld) gerealiseerd door de inhoud van de parameter bbl-boek (Gen) via een functie als het ware naast een lijst met afkortingen en Bijbelboeken te leggen en zo de naam van het Bijbelboek (Genesis) te verkrijgen. In de uiteindelijke versie kan dit voor alle Bijbelplaatsen, hoogstwaarschijnlijk door het gebruik van een extern sjabloon.

Wanneer een niet bekende afkorting wordt gebruikt, levert dit het resultaat Onjuist Bijbelboek op. Dit maakt het mogelijk om via Categorie:Onjuist Bijbelboek artikelen te vinden die gecorrigeerd moeten worden.

Er is nog één probleem: liederen waar als Bijbelboek ‘Ps’ is opgegeven worden toegevoegd aan de categorie ‘Psalmen’, terwijl dit m.i. ‘Psalm #’ zou moeten zijn. Dit is op zich op te lossen. Het is te overwegen om dit voor alle of voor een gedeelte van de andere Bijbelboeken te doen, dus ‘Gen 1’ toevoegen aan [:Categorie:Genesis 1] en die categorie dan weer aan [:Categorie:Genesis].

Wanneer geen enkele Bijbelplaats wordt opgegeven, wordt gecheckt of de parameter psalm gevuld is. Indien dit het geval is wordt deze psalm (zonder versnummers) toegevoegd als Bijbelplaats, met bijbehorende link en categorisering.

Varianten

Van sommige liederen bestaan meerdere varianten door verschillen in tekst of melodie. Dit kan betekenen dat voor één lied meerdere dichters, vertalers, componisten, solmisatieschema’s en/of metrische schema’s zijn. In de infobox kan daarom door het invullen van parameters als dich-var1 en solm-var1 met een letter onderscheid worden gemaakt tussen de varianten.

Voorbeeld

Naast de bovenstaande parameters voor dichter zijn er dich-var1, dich-var2, dich-var3, dich-var4 en dich-var5. Hiermee kunnen varianten als a, b, c, d en e aangegeven worden.

Tabel

Onderdeel Parameter(s) # Link Cat. Opmerkingen
Titel titel 1 De titel van het lied, doorgaans de beginregel en meestal gelijk met de paginanaam.

Wanneer parameter niet is ingevuld, wordt de paginanaam weergegeven.

Alternatief alternatief 1 Alternatieve titel, anders dan beginregel (bijv. ‘Lied aan het licht’)
Oorspronkelijk oorspronkelijk 1 Oorspronkelijke titel, bijv. bij vertaald lied
Psalm # psalm 1 Naar artikel Ja Toont Psalm’ {{{psalm}}}

Alleen zichtbaar wanneer parameter psalm gevuld is.

Hieronder kan een extern sjabloon ingevoegd worden, vergelijkbaar met infobox psalm #, zodat voor alle varianten van psalm # de kenmerken van deze psalm zichtbaar zijn.

Tekst kop-tekst Deze en bijbehorende rijen worden verborgen wanneer kop-tekst = nee
Dichter dichter1, dichter2 etc.

dich-var1, dich-var2 etc.

5 Naar artikel Ja Optioneel: variant
Ontstaan ontstaan 1 Jaar van ontstaan
Vertaler vertaler1, vertaler2 etc.

vert-var1, vert-var2 etc.

5 Naar artikel Ja Optioneel: variant
Bijbelplaatsen bbl-boek1, bbl-boek2 etc.

bbl-hfdst1, bbl-hfdst2 etc.

bbl-begin1, bbl-begin2 etc.

bbl-einde1, bbl-einde2 etc.

10 Naar artikel (boek) Ja (boek)
Gebruik gebruik1, gebruik2 etc. 10 Naar artikel Ja
Muziek kop-muziek Deze en bijbehorende rijen worden verborgen wanneer kop-muziek = nee
Melodie melodie 1 Naar artikel Ja Naam van de gebruikte melodie, bijv. bij Engelse hymns
Componist componist1, componist2 etc.

comp-var1, comp-var2 etc.

5 Naar artikel Ja Optioneel: variant
Solmisatie solmisatie1, solmisatie2 etc.

solm-var1, solm-var2 etc.

5 Naar categorie Ja Optioneel: variant
Metrisch metrisch1, metrisch2 etc.

metr-var1, metr-var2 etc.

5 Naar categorie Ja Optioneel: variant
Liedbundels kop-liedbundels Deze en bijbehorende rij worden verborgen wanneer kop-liedbundels = nee.
Liedbundels LB, LvdK, GvL, GKB, Opw etc. Naar artikel Ja Voor elke liedbundel een parameter

Volgorde bepaald door sjabloon, bijv. eerst de veelgebruikte, daarna de rest op alfabetische volgorde

To do: ondersteuning voor meerdere varianten