Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wij geloven in één God

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 340a   Zingt Jubilate 9a 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wij geloven in één God
Vorm Liturgisch gezang
Tekst
Vertaler Redactie Friese Lieteboek (Fr)
Herkomst Nicea-Constantinopel
Muziek
Componist Guido Philippeth
Melodie Wij geloven in één God
Gebruik
Liturgie Credo
Liedbundels
Liedboek 2013 340a
Zingt Jubilate 9a
Lieteboek 2013 340a

Wij geloven in één God is een Credo gebaseerd op de tekst van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. De melodie is van Guido Philippeth.

Opname beluisteren

Tekst

Ontstaan

Inhoud

De tekst is gebaseerd op de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. De tekst van deze geloofsbelijdenis luidt: "Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen."

Dichter

Vertaler

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Wij geloven in één God (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

(melodie)]] voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.}}

Hymnologische informatie

In Liedboek 2013 is de tekst aangepast t.o.v. Zingt Jubilate; ook de melodie is daardoor hier en daar aangepast. de redactie van Lieteboek 2013 maakte de Friese vertaling: Wy leauwe yn ien God