Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De 15e Kerkliedwiki Schrijfdag is op vrijdag 3 maart 2023! Wil je meer weten of zelf bijdragen, kom naar deze Kerkliedwiki Schrijfdag in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zeg het aan allen dat hij leeft

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zeg het aan allen dat Hij leeft
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Zeg het aan ieder dat Hij leeft
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1983
Tekst
Dichter Sytze de Vries
Bijbelplaats Genesis 1
Genesis 9:8-17
1 Korintiërs 15:50-53
Metrisch 8-6-8-6
Muziek
Componist Johann Crüger
Melodie Nun danket all und bringet Ehr
Solmisatie 1-6-5-1-2-3-3-2
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Paasmorgen
Liedbundels
Jij, mijn adem 139
Zingend Geloven 3-19


Zeg het aan allen dat Hij leeft is eerder gepubliceerd met als beginregel Zeg het aan ieder dat Hij leeft. De tekst is geschreven door Sytze de Vries op de melodie van Nun danket all und bringet Ehr (melodie).

Tekst

De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Zeg het aan allen dat hij leeft
  • 2. Laat allen weten, geef het door
  • 3. Een wereld in dit nieuwe licht
  • 4. Het nieuwe leven legt beslag
  • 5. Aan 't diepe water van de dood
  • 6. De derde dag: Gods roepend woord
  • 7. Als de aarde op de derde dag
  • 8. Het scheidend woord van God gebood
  • 9. De Heer gaat voor ons allen uit
  • 10. Wie zijn gestorven met de droom.

Ontstaan

De dichter-predikant schreef dit lied ter gelegenheid van het Paasfeest in 1983 voor de Hervormde Gemeente te Purmerend. Het rijmschema is a b a b (met een aantal afwijkingen in de eerste en derde regels van sommige strofen.) Het accent valt zo vanzelf op de regels 2 en 4.

Inhoud

Het Paaslied refereert aan de derde scheppingsdag, de dag waarop de aarde jong groen voortbrengt en zaaddragend gewas. Dit komt in de strofen 6 en 7 van dit lied terug. Maar er is nog een andere 'derde' dag, de dag van de verrijzenis. Daarom klinkt: 'Zeg het aan allen dat Hij leeft' (strofe 1) en met Hem begint er een nieuwe schepping 'om zo ons voor te gaan' naar een nieuwe tijd. Want 'Het nieuwe leven legt beslag / op heel het wereldrond' (strofe 4) 'en zie, het was zeer goed'. In de vierde strofe worden verrijzenis en schepping met elkaar verbonden door woorden met eenzelfde strekking: 'Weet, dat het goed is, voor altijd, / klinkt uit Gods eigen mond'. Met deze hernieuwde schepping wordt 'een hemels koninkrijk' op aarde gesticht (strofe 2). 'De goede aarde wordt voltooid' als 'ons beloofde land' (strofe 3). Het 'grote Paasmaal' kan feestelijk beginnen (strofe 9), wanneer de 'machten van de dood' aan banden zijn gelegd (strofe 8). En ook de gestorvenen, zij die 'rusten in de nacht', hebben door hun niet aflatende trouw tijdens hun aardse leven deel aan het nieuwe licht: 'God is het die hen wacht!'. En hiermee is Pasen in een geweldig en groots perspectief gezet.

(Bron: toelichting ontleend aan Documentatieblad bij Zingend Geloven III-19.)

Muziek

De ritmische melodie-structuur is in de rijmende regels gelijk; dus regel 1 = 3 (a), en regel 2 = 4 (b). Voorts zijn de even regels opmatig, terwijl de oneven regels óp de tel beginnen. Alle regels spelen zich in een vijftoonsruimte af, de eerste uitgezonderd (een sext). De melodische spanningsboog wordt per regel hóger gespannen: regel 1 klinkt de onderdominanttoon, in regel twee al de octaaftoon van de dominant. Regel 3 vormt het hoogtepunt. Hele noten besluiten het halfvers en het hele vers. Meestal wordt de melodie in F grote terts gepubliceerd. In Zingend Geloven is de melodie een toon omhoog getransponeerd, naar G. (Bron: toelichting ontleend aan Documentatieblad bij Zingend Geloven III-19.)

Zie het artikel Zie Nun danket all und bringet Ehr (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.