Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

't Licht straalt van verre

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 162 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
’t Licht straalt van verre, zeeman, hulp is nabij
De Reddingsboot
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel Pull for the Shore
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1873
Tekst
Dichter Philip Paul Bliss
Vertaler Meier Salomon Bromet
Bijbelplaats Filippenzen 2:12
2 Korintiërs 5:17
Muziek
Componist Philip Paul Bliss
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 162

’t Licht straalt van verre, zeeman, hulp is nabij is een vertaling van Meier Salomon Bromet van Pull for the Shore, later: The Life-Boat (met als beginregel Light in the darkness, sailor, day is at hand), een lied met tekst en muziek van Philip Paul Bliss. C.S. Adama van Scheltema maakte ongeveer in dezelfde tijd een veel vrijere vertaling: ’t Licht daagt in ’t Oosten, kleurt de kimmen met gloed.

Opname beluisteren

William MacEwan

Tekst

Bliss Bromet Adama v. Scheltema

Pull For the Shore
1 Light in the darkness, sailor, day is at hand!
See o’er the foaming billows fair Haven’s land.
Drear was the voyage, sailor, now almost o’er;
Safe within the life-boat, sailor, pull for the shore.

chorus:
Pull for the shore, sailor, pull for the shore!
Heed not the rolling waves, but bend to the oar;
Safe in the life-boat, sailor, cling to self no more!
Leave the poor old stranded wreck and pull to the shore.

2 Trust in the life-boat, sailor, all else will fail
Stronger the surges dash and fiercer the gale,
Heed not the stormy winds, tho’ loudly they roar;
Watch the “bright and morning star,” and pull for the shore.

chorus

3 Bright gleams the morning, sailor, uplift the eye:
Clouds and darkness disappearing, glory is nigh.
Safe in the life-boat, sailor, sing evermore:
“Glory, glory, hallelujah!” pull for the shore.

chorus

De Reddingsboot
1 ’t Licht straalt van verre, zeeman, hulp is nabij!
Zie door de woeste baren, ’t land nadert gij;
Zwaar was uw lijden, zeeman, ver van het strand,
Veilig in de reddingsboot, o roei naar het land!

refrein:
Roei naar het land, zeeman, roei naar het land,
Vrees voor geen golven, zeeman, roei, rep de hand,
Nu in de reddingsboot, o zeeman, wees gerust,
Haast u van ’t gestrande wrak en roei naar de kust.

2 Hoop op de reddingsboot, wat u ook begeeft,
Hoe ook de golven rollen, hoe gij ook beeft!
Vrees voor geen stormwind meer, hoe fel hij ook loei’,
Zie de held’re morgenster! o roei! zeeman, roei!

refrein

3 Schoon schijnt de zon nu, zeeman, hef op uw oog!
Zie, hoe de wolken vlieden, hoog naar omhoog,
Vrij in de reddingsboot, o zing dan met lust:
Glorie, glorie, Halleluja! roei naar de kust.

refrein

De Reddingsboot
1 ’t Licht daagt in ’t Oosten, kleurt de kimmen met gloed,
Ginds blauwt de haven, vat, o scheepling, weer moed,
Ach, voor den noodstorm was uw schip niet bestand,
Bouw op de reddingsboot, roei moedig naar ’t strand.

refrein:
Roei van het wrak, scheepling, houd naar de kust,
Vrees niet de branding, daar ginds wacht u de rust.
Nu in de reddingsboot, wijz’ geloof u naar ’t strand,
Denk aan uw wrak niet meer, roei moedig naar land.

2 Bouw op dit scheepken, ’t is gebouwd tot den strijd,
Die door de branding van den nood u bevrijdt;
Beuk’ al de stormwind ook nog loeiend het strand,
Bouw op de reddingsboot, roei moedig naar land.

refrein

3 ’t Oost maalt in goudglans de banier van behoud,
Nooit wacht beschaamdheid wie op God heeft gebouwd.
Moedig dan, scheepling, ’s Heeren woord is ons pand,
Glorie, glorie halleluja! ’t scheepje is aan land!

refrein

Bliss = Philip Paul Bliss, Sunshine for Sunday-Schools: A New Collection of Original and Selected Music, Cincinnati: John Church & Co / Chicago: Geo. F. Root & Sons, 1873, p. 68-69
Bromet = Opwekkingsliederen van Ira D. Sankey en anderen nagezongen door M.S. Bromet, Rotterdam: Joh. de Heer & Zn, [30e druk, 1930] nr. 275
Adama v. Scheltema = Opwekkingszangen. Liederen van Ira D. Sankey, nagezongen door C.S. Adama van Scheltema, Neerbosch: Neerbosch' Boekhandel, Volkseditie, vierde druk, z.j., nr. 14

Ontstaan

Bromet vertaalt ook de tekst die Bliss boven het lied zette in zijn uitgave:
„In angstige verwachting sloegen wij het gestrande wrak gade. De reddingsboot was reeds eenige uren uitgezonden, maar kon het schip niet bereiken door de onstuimige baren, die schuimend op de zandbank losbraken. Het scheen reeds alsof de bemanning aan hun lot zou worden overgelaten. Maar binnen weinige minuten werden de kapitein en zestien matrozen gered, en het schip zonk daarna in de diepte weg.”
„Toen de reddingsboot bij u kwam, was uwe verwachting dat zij eenige gereedschappen hadden gebracht om het oude schip te herstellen?” vroeg ik.
„O neen, heet was een totaal wrak. Twee masten waren reeds afgeknapt en als wij gebleven waren om het te herstellen, zelfs voor weinige minuten, dan waren wij gewis verzonken in de diepte, mijnheer!”
„Toen gij gered waart uit het oude wrak en veilig in de reddingboot zat, wat bleef u te doen?”
Niets dan te roeien naar het strand.”

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer geeft ten onrechte Johannes de Heer aan als vertaler. De tekst is overgenomen van Bromet.

Culturele informatie

Overlevenden van de ondergang van de Titanic vertellen dat op een bepaald moment Bliss' Pull for the Shore gezongen werd in de reddingsboten. Zie Wikipedia (Engels): Paul Bliss.

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied