Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De 15e Kerkliedwiki Schrijfdag is op vrijdag 3 maart 2023! Wil je meer weten of zelf bijdragen, kom naar deze Kerkliedwiki Schrijfdag in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ga, stillen in den lande

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 440 Liedboek voor de kerken Gezang 127 Weerklank 106 Oud-Katholiek Gezangboek 569
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ga, stillen in den lande
Herkomst
Titel Auf, auf, ihr Reichsgenossen
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1651
Tekst
Dichter Johann Rist
Vertaler Siebe Paulus de Roos
Jan Wit
Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Psalm 72
Psalm 146
Zacharia 9:9
Matteüs 21:1-11
Marcus 11:1-11
Lucas 19:28-38
Johannes 12:12-19
Metrisch 7-6-7-6-6-7-7-6
Muziek
Melodie Aus meines Herzens Grunde
Herkomst 16e eeuw/EKG
Solmisatie 1-1-5-3-2-1-7-1-2
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Liedbundels
Liedboek 2013 440
Liedboek voor de kerken Gezang 127
Weerklank 106
Oud-Katholiek Gezangboek 569
Gezangboek EBG 72 (b)
Lieteboek 2013 440
Lieteboek foar de tsjerken 127
Uit aller mond 33

Ga, stillen in den lande is een vertaling, door Siebe Paulus de Roos en Jan Wit, van een deel van Auf, auf, ihr Reichsgenossen (zie daar), een lied voor de eerste zondag van Advent, van Johann Rist (1607-1667), op de melodie van Aus meines Herzens Grunde.

Opname beluisteren

Martini-orgelvespers, Martinikerk Groningen. Organist: Sietze de Vries
Nederland zingt
CGK Goes

Tekst

Het lied heeft 7 strofen. De eerste regels van de 7 strofen:

1. Gaat, stillen in den lande,
2. Vat moed, bedroefde harten,
3. Hoort toe, gij zwaarbeproefden,
4. Weest onbezorgd, gij armen,
5. Juicht nu, trots al uw zorgen,
6. Gaat uit met snelle schreden
7.Gij schenkt met volle handen,

De tekst in het Liedboek voor de Kerken had voor het meervoud 'Gaat'. Bij Liedboek (2013) is dat 'Ga' geworden.

Eerste strofe:

1. Ga, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

Ontstaan

De vertaling lijkt georiënteerd op de Duitse versie in 9 strofen uit het Evangelisches Kirchengesangbuch (Compendium).

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Aus meines Herzens Grunde (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Literatuur

Toelichtingen: