Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ga, stillen in den lande

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 440 (a)   Liedboek voor de kerken Gezang 127 (a)   Weerklank 106   Oud-Katholiek Gezangboek 569 (a)   Zangbundel Joh. de Heer 547 (c) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ga, stillen in den lande
Herkomst
Titel Auf, auf, ihr Reichsgenossen
Taal Duits
Land Duitsland
Tekst
Dichter Johann Rist
Vertaler Siebe Paulus de Roos
Jan Wit
Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Psalm 72
Psalm 146
Zacharia 9:9
Matteüs 21:1-11
Marcus 11:1-11
Lucas 19:28-38
Johannes 12:12-19
Metrisch 7-6-7-6-6-7-7-6
Muziek
Componist Thomas Selle (b)
Melodie Aus meines Herzens Grunde (a)
Herkomst 16e eeuw/EKG (a)
Solmisatie 1-1-5-3-2-1-7-1-2 (a)
3-6-6-5-4-3-3 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Liedbundels
Liedboek 2013 440 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 127 (a)
Weerklank 106
Oud-Katholiek Gezangboek 569 (a)
Zangbundel Joh. de Heer 547 (c)
Gezangboek voor de EBG 72 (b)
Gotteslob 86
Hervormde Bundel 1938 4 (c)
Lieteboek 2013 440 (a)
Lieteboek foar de tsjerken 127 (a)
Uit aller mond 33 (a)

Ga, stillen in den lande is een Adventslied vertaald uit het Duits. De oorspronkelijk tekst luidt Auf, auf, ihr Reichsgenossen en is van Johann Rist (1607-1667). De vertaling is van Siebe Paulus de Roos en Jan Wit. Een oudere vertaling die nog in gebruik is, heeft als beginregel Op, op , die 't rijk bewonen (c) . Er is een melodie uit de 16e eeuw/EKG (a) en een melodie van Thomas Selle (b).

Opname beluisteren

Martini-orgelvespers, Martinikerk Groningen. Organist: Sietze de Vries

Tekst

Het lied heeft 7 strofen. De eerste regels van de 7 strofen:

1. Gaat, stillen in den lande,
2. Vat moed, bedroefde harten,
3. Hoort toe, gij zwaarbeproefden,
4. Weest onbezorgd, gij armen,
5. Juicht nu, trots al uw zorgen,
6. Gaat uit met snelle schreden
7.Gij schenkt met volle handen,

De tekst in het Liedboek voor de Kerken had het meervoud 'Gaat'. Bij Liedboek (2013) is dat enkelvoud 'Ga' geworden.

Eerste strofe:

1. Ga, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Aus meines Herzens Grunde (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Literatuur

Toelichting:

  • Arie Eikelboom, Hymnologie VII, blz. 505-517