Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie, ideeën en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ik ben verblijd, wanneer men mij

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 353
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ik ben verblijf, wanneer men mij
Psalm 122
Schrijver David (volgens opschrift)
Type Pelgrimslied
Latijnse titel Lætatus sum
Vulgaat Psalm 121
Berijming Psalmberijming van 1773
Tekst
Bijbelplaats Psalm 122
Metrisch 8-8-8-8-8-8-9-8-8-9
Muziek
Componist Louis Bourgeois
Melodie Psalm 122
Solmisatie 5-5-6-5-1-7-6-5
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 353
Gezangboek der ELK 270
Hervormde Bundel 1938 Ps 122
Psalmberijming van 1773 122

Ik ben verblijd, wanneer men mij is de beginregel van Psalm 122 in de Psalmberijming van 1773 op de Geneefse melodie.

Opname beluisteren

Tekst

1 Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaen;
Kom, ga met ons, en doe als wij.
Jerusalem, dat ik bemin,
Wij treeden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad! onze voeten.
Jerusalem is wel gebouwd,
Wel saamgevoegd; wie haar beschouwt,
Zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten.

2 De stammen, naar Gods naam genoemd,
Gaan derwaarts op, daar elk zich buigt
Naar d’ ark, die van Gods gunst getuigt;
Daar elk zijn’ naam belijdt en roemt:
Want d’ achtbre zetel van ’t gericht
Is daar voor Davids huis gesticht;
De rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemeene stem,
Om vrede voor Jerusalem:
Het gaa hun wel, die u beminnen!

3 Dat vreed’ en aangenaame rust,
En milde zegen u verblij’;
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd en lust.
Om vriend en broedren spreek ik nu:
De vrede zij en blijv’ in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken:
Om ’s Heeren huis, in u gebouwd,
Daar onze God zijn wooning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

In het ELK (nr. 270) is uitsluitend de eerste strofe opgenomen.

Het lied is in de 28e uitgave (1991) opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links