Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 575 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel I have a Saviour, He's pleading in glory
Taal Engels
Land Ierland
Periode Omstreeks 1860
Tekst
Dichter Samuel O'Malley Clough
Vertaler Johannes de Heer
Bijbelplaats Johannes 17
Hebreeën 7:25
Metrisch 11-11-12-11-6-6-6-5
Muziek
Componist Ira David Sankey
Solmisatie 5-5-1-3-1-3-3-2-6-7-1-5-5
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 575

Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden is een vrije bewerking, op naam van Johannes de Heer, van het lied I Am Praying for You, beginregel I have a Saviour, He's pleading in glory van de Ierse voorganger Samuel O'Malley Cluff (1837-1910). Het wordt gezongen op een melodie van Ira David Sankey. Terwijl in het origineel de bidder in het refrein de gelovige is die voor zijn medemensen bidt, heeft De Heer het lied herschreven vanuit de gedachte dat de Heiland de bidder is.

Opname beluisteren

Tekst

  • Tekst Cluff

1 I have a Saviour, He’s pleading in glory,
A dear, loving Saviour tho’ earth-friends be few;
And now He is watching in tenderness o’er me,
And oh, that my Saviour were your Saviour too.

chorus:
For you I am praying, For you I am praying,
For you I am praying, I’m praying for you.

2 I have a Father: to me He has given
A hope for eternity, blessed and true;
And soon will He call me to meet Him in heaven,
But oh, that He’d let me bring you with me too!

chorus

3 I have a robe: ’tis resplendent in whiteness,
Awaiting in glory my wondering view;
Oh, when I receive it all shining in brightness,
Dear friends, could I see you receiving one too!

chorus

4 I have a peace; it is calm as a river —
A peace that the friends of this world never know;
My Saviour alone is its Author and Giver,
And oh, could I know it was given to you!

chorus

5 When Jesus has found you, tell others the story,
That my loving Saviour is your Saviour too;
Then pray that your Saviour may bring them to glory,
And pray’er will be answered — ’t was answered for you!

chorus

  • Tekst De Heer

1 Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden;
o vrienden, die Heiland, Hij bidt ook voor u;
Hij is met Zijn Geest nu ook zeeg’nend in ons midden
en klopt aan uw hart, roepend: „Opent Mij nu!”

refrein:
O, hoort naar Zijn bede, o, hoort naar Zijn bede,
o, hoort naar Zijn bede, Zijn bede geldt u!

2 Ik heb een Vader, Hij schonk mij het leven.
Hij gaf mij Zijn Zoon, ja, ’k weet nu: Hij is mijn!
Kom, vriend, ga met mij, ook voor u is Hij gegeven;
als straks de bazuin klinkt, waar zult gij dan zijn?

refrein

3 Ik heb een kleed, overdekkend mijne zonden.
’t Is blinkend van reinheid en schitt’rend van licht,
gewassen in ’t bloed, dat eens vloeide uit Zijn wonden;
o was ook uw kleed, ’t spreekt u vrij van ’t gericht.

refrein

4 Ik heb een vrede, zo fris als waterstromen,
een vrede, die nimmer de wereld u biedt.
De Heiland roept heden: „Die dorst heeft, die mag komen
en nemen het water des Levens om niet”.

refrein

5 Zo gij door Jezus verlost zijt van zonden
en ’t dienen van God, onverdeeld, is uw keus,
ga dan aan de wereld Zijn liefde luid verkonden;
„gered om te redden” zij steeds uwe leus.

refrein

6 Ik heb een Trooster en Leidsman verkregen,
de Heilige Geest, als een licht op mijn pad;
Hij leidt mij veilig langs ruw’ en duist’re wegen.
Kent gij ook die Gids naar de hemelse stad?

refrein

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Er zijn twee vertalingen van het lied in het Nederlands bekend: één van Meier Salomon Bromet: Ik heb een Heiland, Hij pleit bij mijn Vader, Opwekkingsliederen van Ira D. Sankey en anderen nagezongen door M.S. Bromet, Rotterdam: Joh. de Heer & Zn, [30e druk, 1930] nr. 149, en één van C.S. Adama van Scheltema: Ik heb een Heiland, een voorspraak hier boven, Opwekkingszangen. Liederen van Ira D.Sankey, nagezongen door C.S. Adama van Scheltema, 4e druk, Neerbosch, nr. 83.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied