Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 575
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel I have a Saviour, He's pleading in glory
Taal Engels
Land Ierland
Periode 1860
Tekst
Dichter Samuel O'Malley Gore Cluff
Vertaler Johannes de Heer
Bijbelplaats Johannes 17
Hebreeën 7:25
Metrisch 11-11-12-11
Muziek
Componist Ira David Sankey
Melodie I have a Savior, He’s pleading in glory
Solmisatie 5-5-1-3-1-3-3-2-6-7-1-5
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 575
Liederen voor de Gemeentezang 570

Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden is een vrije bewerking, door Johannes de Heer, van I have a Saviour, He's pleading in glory (zie daar), een lied van Samuel O'Malley Gore Cluff (1837-1910); het is van muziek voorzien door Ira David Sankey. Terwijl in het origineel de bidder in het refrein de gelovige is die voor zijn medemensen bidt, heeft De Heer het lied herschreven vanuit de gedachte dat de Heiland de bidder is.

Opname beluisteren

Tekst

1 Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden;
O vrienden, die Heiland, Hij bidt ook voor u;
Hij is met Zijn Geest nu ook zeeg’nend in ons midden
En klopt aan uw hart, roepend: Opent Mij nu!

refrein:
O, hoor naar Zijn bede, o, hoor naar Zijn bede,
o, hoor naar Zijn bede, Zijn bede geldt u!

2 Ik heb een Vader, Hij schonk mij het leven.
Hij gaf mij Zijn Zoon, ja, ’k weet nu: Hij is mijn!
Kom, vriend, ga met mij, ook voor u is Hij gegeven;
Als straks de bazuin klinkt, waar zult gij dan zijn?

refrein

3 Ik heb een kleed, overdekkend mijne zonden,
’t Is blinkend van reinheid en schitt’rend van licht,
Gewasschen in ’t bloed, dat eens vloeide uit Zijn wonden;
O wasch ook uw kleed, ’t spreekt u vrij van ’t gericht.

refrein

4 Ik heb een vrede, zo frisch als waterstroomen,
Een vrede, dien nimmer de wereld u biedt.
De Heiland roept heden: „Die dorst heeft, die mag komen
En nemen het water des Levens om niet”.

refrein

5 Zoo gij door Jezus verlost zijt van zonden
En ’t dienen van God, onverdeeld, is uw keus,
Ga dan aan de wereld Zijn liefde luid verkonden;
„Gered om te redden” zij steeds uwe leus.

refrein

6 Ik heb een Trooster en Leidsman verkregen,
Den Heiligen Geest, als een licht op mijn pad;
Hij leidt mij veilig langs ruw’ en duist’re wegen.
Kent gij ook dien Gids naar de hemelsche stad?

refrein

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Het lied is vanaf de 2e uitgave (1906) opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer. De Liederen voor de Gemeentezang moderniseren de tekst lichtjes en laten de 3e strofe weg.