Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De 15e Kerkliedwiki Schrijfdag is op vrijdag 3 maart 2023! Wil je meer weten of zelf bijdragen, kom naar deze Kerkliedwiki Schrijfdag in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

O Lam van God, voor mij op aard gekomen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 564
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
O Lam van God, Gij zijt op aard gekomen
Aan uw voeten, Heer
Herkomst
Titel O Lamb of God, thou wonderful sin-bearer
Taal Engels
Periode 1888
Gemeenschap Leger des Heils
Tekst
Dichter Catherine Booth-Clibborn
Vertaler Onbekend
Metrisch 11-10-11-12-5-5-6-6
Muziek
Componist Onbekend
Solmisatie 5-5-4-3-3-3-4-5-6-6-5
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 564
Krijgsliederen p. 55
Zangen des Heils 124
Liederen voor de Gemeentezang 473

O Lam van God, Gij zijt op aard gekomen is een vertaling, van onbekende hand, van O Lamb of God, thou wonderful sin bearer (At Thy Feet I Fall), een lied van Catherine Booth-Clibborn (1858–1955), op een anonieme melodie. De Zangbundel Joh. de Heer wijzigt de beginregel tot O Lam van God, voor mij op aard gekomen.

Opname beluisteren

https://hymnary.org/media/fetch/89035

Tekst

Aan uw voeten, Heer
1 O Lam van God, Gij zijt op aard gekomen,
Gij naamt de zonde van de wereld weg;
Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroomen,
Alzoo verlangt mijn ziel naar U o Heer mijn God.

refrein:
Aan uw voeten Heer, Leg ik mijn leven neer,
Ik sterf, en leef en lijd, voor U gekruist voor mij.

2 ’k Betreur, ’k betreur mijn schuld die U verjaagde,
En donkerheid in mijne ziel deed zijn;
Nu geef ik alles op wat U mishaagde,
En kom nog eens tot U, maakt Gij mij nu gansch rein.

refrein

3 Kom Heil’ge Geest wil mij Uw hulpe schenken,
Verbreek des satans werken nu in mij;
Wees steeds mijn Licht en Gids op al mijn wegen,
Bereid mijn hart voor Hem, die stierf aan ’t kruis voor mij.

refrein

4 Als eens ’t Heelal vergaat en zangers zwijgen,
Dan heb ’k een plaats bij U die mij bemint;
Gelijk de wachters naar den morgen hijgen,
Zoo wacht mijn ziel op U, bij Wien ik vrede vind.

refrein

Engelse tekst:

1
O Lamb of God! Thou wonderful sin-bearer,
Hard after Thee my soul doth follow on;
As pants the hart for streams in desert dreary,
So pants my soul for Thee, O Thou life-giving One.
Refrain:
At Thy feet I fall,
Yield Thee up my all,
To suffer, live, or die
For my Lord crucified.

2
 I mourn, I mourn the sin that drove Thee from me,
And blackest darkness brought into my soul;
Now I renounce the cursed sin that hindered,
And come once more to Thee, to be made fully whole.
[Refrain]
3
 Descend the heav’ns, Thou whom my soul adoreth!
Oh, come just now, fill my poor longing breast;
For Thee, for Thee, I watch, as for the morning!
Apart from Thee, I find neither joy, peace, nor rest.
[Refrain]

4
Come, Holy Ghost, Thy mighty aid bestowing,
Destroy the works of sin, the self, the pride;
Burn, burn in me, my idols overthrowing;
Prepare my heart for Him—for my Lord crucified.
[Refrain]
 

Ontstaan

Het lied verscheen in eerste instantie in Krijgsliederen van het Leger des Heils, z.p.: Leger des Heils, z.j. [±1900], p. 55.

Inhoud

Muziek

Zettingen

Aan Uw voeten Heer

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.