Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De 15e Kerkliedwiki Schrijfdag is op vrijdag 3 maart 2023! Wil je meer weten of zelf bijdragen, kom naar deze Kerkliedwiki Schrijfdag in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

O zee van Gods liefde

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 202 **
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
O zee van Gods liefde, zo peilloos en wijd
Stichterslied
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel O boundless salvation, deep ocean of love
Taal Engels
Land Engeland
Periode 1893
Tekst
Dichter William Booth
Metrisch 6-5-6-5-6-5-6-6-6-5
Muziek
Componist John Ellis
Melodie My Jesus I love Thee (Ellis)
Solmisatie 5-1-1-3-5-5-6-5-4-3-5-1
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 202 **
Liederen van het Leger des Heils 1, 2
Liederen voor de Gemeentezang 437
Rechten
Rechthebbende Leger des Heils

O zee van Gods liefde, zo peilloos en wijd is het zogeheten Stichterslied, het officiële lied van het Leger des Heils geschreven door oprichter William Booth. De muziek is van J. Ellis (19e eeuw).

Opname beluisteren

  • Het stichterslied van het Leger des Heils, gespeeld door de Amsterdam Staffband en gezongen door het Nieuwedieper visserskoor op het Jubileumconcert 125-jaar Leger des Heils in Den Helder op 29 Oktober 2016:


Tekst

1 O zee van Gods liefde, zoo peilloos en wijd,
Verlossing, zoo grenz’loos, voor mij hier bereid,
O vloed van genade, zoo rijk en zoo vrij,
Gij stroomt toch voor allen: stroom ook over mij!

refrein:
’k Hoor hemelstemmen ruischen,
Des Heilsstrooms golven bruisen,
Ik werp mij in dien Heilsstroom,
Halleluja! Prijs den Heer!

2 Mijn zonden zijn vele en groot is mijn schuld,
’t Is bitter berouw, dat mijn harte vervult;
Mijn weenen, het baat niet, — maar ’k werp me in dien stroom,
Opdat ook mijn ziele gansch rein daar uit koom’.

refrein

3 ’k Ben slaaf van mijn zonden, mijn hartstocht is sterk,
Mijn ziel is gebonden en krachtloos mijn werk,
Maar ’k werp me in uw golven, o machtige vloed,
Want daar is verlossing voor ’t snoodste gemoed.

refrein

4 Nu lokt de verzoeking, dan pijnigt de vrees:
Mijn leven is vreugd’loos en nut’loos geweest!
’k Gevoel, dat het zekerlijk beter zal zijn,
Als eens, Heer, Uw waat’ren mij wasschen gansch rein!

refrein

5 O zee van gena, met verlangend gemoed
Vlood ’k dikwerf vol hoop tot Uw rein’genden vloed!
Nog eens kom ik thans tot dien hemelschen stroom
En ga niet weer heen, tot zijn kracht op mij koom’.

refrein

6 De vloed komt nu op en reeds hoor ’k zijn geweld:
’k Verneem reeds de stem van den machtigen Held.
’t Vertrouwen wordt sterker, bevrijd zal ik zijn!
Ik werp me in den vloed en de glorie is mijn!

refrein

7 En nu, Halleluja! de rest van mijn tijd
Zij gansch aan de zaak van mijn Koning gewijd,
Aan Hem, uit Wiens boezem ontsprong deze zee
Van grenz’loze liefde, genade en vreê!

refrein

Engelse tekst via hymnary.org (Externe links).

Hymnologische informatie

Het eerst bij dit lied opgenomen 'koor' '('k Hoor hemelstemmen ruisen) heeft in de Liederen van het Leger des Heils nu een eigen nummer gekregen: 2.

Vier strofen van dit lied (1, 2, 5 en 7) zijn tenminste vanaf de 4e uitgave (1906) tot en met de 27e uitgave (1986) opgenomen geweest in de Zangbundel Joh. de Heer (verwijderd 1991), overgenomen uit de Zangen des Heils. De Liederen voor de Gemeentezang hebben dezelfde 4 strofen maar laten ook het refrein weg.

Externe links