Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Door Jezus' sterven gaf Hij de mens macht

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 276(a), 276a (b) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Door Jezus' sterven gaf Hij de mens macht
Herkomst
Titel Dying with Jesus
Taal Engels
Periode 1983
Tekst
Dichter Daniel W.Whittle
Vertaler Johannes de Heer (a)
D C. F. P. (b)
Muziek
Componist May Whittle Moody
Melodie Whittle
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 276(a), 276a (b)

Door Jezus'sterven gaf Hij de mens macht (Zangbundel Johannes de Heer no. 276) is een vrije vertaling op naam van Johannes de Heer; Stervend met Jezus, Zijn vloekdood mijn eer (JdH 276a) een meer letterlijke vertaling, in oudere edities toegeschreven aan D C. F. P., van Dying with Jesus, ook bekend als Moment by moment, van Daniel W. Whittle uit 1893. De melodie is van May Whittle Moody ook bekend als Mary Whittle. JdH 276a heeft Polsslag bij polsslag voor Moment by moment

Opname beluisteren

Tekst

  • Engelse tekst

1.
Dying with Jesus, by death reckoned mine;
Living with Jesus, a new life divine;
Looking to Jesus till glory doth shine,
Moment by moment, O Lord, I am Thine.

Refrain:
Moment by moment I’m kept in His love;
Moment by moment I’ve life from above;
Looking to Jesus till glory doth shine;
Moment by moment, O Lord, I am Thine.
 
2.
Never a trial that He is not there,
Never a burden that He doth not bear,
Never a sorrow that He doth not share,
Moment by moment, I’m under His care.

3.
Never a heartache, and never a groan,
Never a teardrop, and never a moan;
Never a danger but there on the throne,
Moment by moment He thinks of His own.

4.
 Never a weakness that He doth not feel,
Never a sickness that He cannot heal;
Moment by moment, in woe or in weal,
Jesus my Savior abides with me still.

  • Nederlandse tekst
  • JdH 276

1
  Door Jezus' sterven gaf Hij de mens macht,
  't vlees steeds te doden door Zijns Geestes kracht;
  door Zijn verrijzenis kan de mens weer,
  zonde bestrijdend, bestaan tot Gods eer.
KOOR:
    Laat ons dus steeds met vrijmoedigheid gaan,
    Hij laat geen zondaar ooit troosteloos staan;
    zie slechts op Jezus, Die 't al heeft volbracht;
    zie slechts op Hem, want geloven geeft kracht.
2
  Zijt gij in strijd, gij zijt nimmer alleen;
  steeds heeft Hij voor Zijne kind'ren gestreên.
  Hij geeft Zijn woord als een tweesnijdend zwaard,
  zalig hij die dit altijd bewaart.
KOOR
3
  Wordt gij verzocht, och, geloof dan maar vrij,
  Hij is in alles verzocht zoals wij;
  geef de verzoeker geen plaats, doch weersta,
  dan moet hij vlieden voor Zijne genâ.
KOOR
4
  Hebt gij veel zorgen, vervolging, verdriet,
  weet, dat bij al, wat het leven u biedt,
  Jezus kan helpen, daar Hij alles weet
  en, meer dan gij, al die smarten eens leed.
KOOR


* JdH 276a

1
  Stervend met Jezus, Zijn vloekdood mijn eer;
  levend met Jezus in Godd'lijk verkeer;
  opziend tot Jezus, wiens glorie 'k begeer,
  polsslag bij polsslag ben 'k d' Uwe steeds, Heer!
KOOR:
    Polsslag bij polsslag weegt liefde mijn lot,
    polsslag bij polsslag is 't leven uit God;
    opziend tot Jezus, wiens glorie 'k begeer;
    polsslag bij polsslag ben 'k d' Uwe steeds, Heer!
2
  Nooit kamp ik eenzaam, waar 'k strijd voor Gods recht,
  nooit kroont me een zege, die Hij niet beslecht:
  't kruis is Zijn standaard, Zijn pleit reeds beslecht,
  polsslag bij polsslag maakt waar, wat Hij zegt.
KOOR
3
  Nooit komt beproeving of Jezus is dáár,
  drukken mij zorgen, Hij torst mijn bezwaar;
  dreigen mij noden, Hij hoedt voor gevaar;
  polsslag bij polsslag maakt kracht openbaar.
KOOR
4
  Nooit smaakt de ziele miskenning en hoon;
  nooit slaakt z' in kommer een droevige toon;
  nooit gaat z' in 't rouwkleed of ginds op Zijn troon,
  polsslag bij polsslag, verkwikt haar Gods Zoon.
KOOR
5
  Nooit voel 'k een zwakheid, waar Hij niet in deelt;
  nooit lijd 'k aan krankheid, waar Hij niet van heelt.
  Jezus, mijn Heiland, geen troost, die zó streelt,
  polsslag bij polsslag vervult mij Uw beeld.
KOOR

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied