Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Van ied're smet, Heer, rein

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 480
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Van ied're smet, Heer, rein
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel From every stain made clean
Taal Engels
Periode 2e helft 19e eeuw
Gemeenschap Leger des Heils
Tekst
Dichter Herbert Henry Howard Booth
Vertaler Onbekend
Metrisch 6-6-8-6-6-6-8-6
Muziek
Componist Isaac B. Woodbury
Melodie Nearer home
Solmisatie 5-5-5-3-2-1-1-2-2-1-2-3
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 480
Krijgsliederen p. 20-21
Zangen des Heils 24
Liedbundel met Bijbellezingen 387

Van ied’re smet, Heer, rein is een vertaling, van onbekende hand, van From every stain made clean, een lied van Herbert Henry Howard Booth (1862-1926). Het wordt gezongen op Nearer home (melodie) van Isaac Baker Woodbury (1819-1858) (zonder het refrein).

Opname beluisteren

https://hymnary.org/media/fetch/181610

Tekst

Krijgsliederen Zangen des Heils

Van iedere smet, Heer, rein
1 Van iedre smet, Heer, rein,
Van elke zonde vrij,
O, Heiland, dit is ’t heil dat Gij,
Bereid hebt ook voor mij.
Vergeef ’t verleên, o Heer,
Van twijfel, vrees en hoon,
Bij ’s kruises voet stort ik mij neer,
En kom tot U gevloôn.

2 Mijn zonde wil ik niet,
Voor U bedekken, Heer,
En schoon de wereld op mij ziet,
Mijn schuld leg ’k voor u neer,
Zooals ik ben, neem mij,
Onwaardig, zondig, Heer,
Wasch m’ in Uw bloed van smetten vrij,
Geef mij ’t leven weer.

3 Door Uwen Geest bestraald,
Door U Heer nu verlicht,
Zie ’k hoe mijn hart steeds heeft gedraald
T’ aanvaarden deze gift.
Schenk mij nu Uw genad’
En wijsheid, liefde en kracht,
Om steeds te leven hier op aard
Voor U, Heer, dag en nacht.

Van iedere smet, Heer, rein
1 Van ied’re smet, Heer, rein,
Van elke zonde vrij,
O Heiland, dit is ’t heil, dat Gij
Bereid hebt ook voor mij!
En viel ’k soms in ’t verleên,
Door vrees en twijfel, Heer,
Ik spoed mij naar Uw kruis nu heen
En leg mijn al daar neer!

2 Mijn zonden wil ik niet
Voor U bedekken, Heer,
En schoon de wereld op mij ziet,
Mijn schuld leg ’k voor U neêr.
Van U alleen toch is ’t,
Dat ik mijn hulp verwacht:
Ik kom als een gebonden ziel,
Die naar bevrijding smacht.

3 Daar op Uw altaar leg ’k
Mijn afgodsbeelden neêr,
Ik wensch slechts, dat Gij in mijn hart
Zult wonen als mijn Heer.
Verteer nu door Uw vuur
Het offer, dat ik bracht,
En dan verijzend, wil ik steeds
Vertrouwen op Uw kracht.

4 Door Uwen Geest bestraald,
Door U, Heer, nu verlicht,
Zie ’k, hoe mijn hart steeds heeft gedraald,
Te aanvaarden deze gift.
Schenk mij nu Uw genâ,
Uw wijsheid, liefde en kracht,
Om steeds te leven hier op aard
Voor U, Heer, dag en nacht.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Van iedere smet, Heer, rein

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied