Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Herders, hoe! Ontwaakt gij niet?

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 735 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Herders, hoe! Ontwaakt gij niet?
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Onbekend
Metrisch 7-7-8-8-6-7-7-7-7
Muziek
Componist Onbekend
Melodie Oud Hollands kerstlied
Solmisatie 1-3-5-8-5-6-5-4-3
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 735

Herders, hoe! Ontwaakt gij niet? is een oud Hollands kerstlied. volgens de Zangbundel Joh. de Heer, waarin het sinds de 1920-er jaren is opgenomen, uit de 18e eeuw.

Opname beluisteren

Tekst

  • Uit een "lees- en zangboekjen voor de jeugd" uit 1853, kennelijk RK.
  • Joh. de Heer heeft de strofen 1-3 in iets gemoderniseerde spelling.

1.
Herders, hoe ontwaakt gij niet?
Schouwt in 't ronde, wat geschiedt!
Hoort een stem van Hemellingen
Klonk door lucht en starrenkringen:
Gloria, gloria!
O wat wonder werd dees nacht
Hier op aarde wel volbracht?
Ziet, de glans van 't firmament
Maakt iets heilligs ons bekend.

2.
Hoort gij ginds die Englenstem,
Die ons roept naar Bethlehem?
Van een Maagd, door God verkoren,
Werd een Heilig Kind geboren:
Gloria, gloria!
't Is de Schepper van 't Heelal,
Die daar ligt in armen stal:
Herders, spoedt u, spoedt u voort
Naar 't van God gezegend oord.

3.
Wat geschenken voert ge meê?
Kiest ge van uw schoonste vee?
Ach, van 'tgeen gij op kunt dragen
Zal uw hárt Hem 't meest behagen.
Gloria, gloria!
Neen, geen offer is te groot
Voor het Kind, dat God ons bood;
Maar geen schijnt Hem ook te kleen,
Brengt uw liefde 't naar Hem heen.

4.
Welkom, Kindtjen, wees gegroet;
Zie onze offers aan uw voet;
Welkom, dierbaar wicht, in 't leven!
Mogen we U ons harte geven!
Gloria, gloria!
Glorie zij aan God omhoog!
Vreugde straalt ons uit het oog,
Want Gij, Kindtjen, God en Heer,
Daalt hier vredebrengend neêr.

5.
Lieve Moeder van dit wicht,
Dat in de arme kribbe ligt,
Boven allen uitgelezen
Moest gij Jesus Moeder wezen.
Zuivre Maagd, Moedermaagd,
Als ge in liefde hoog verrukt
't Heilig Kind aan 't harte drukt,
Neem, naast Hem, die ons bemint,
Elk van ons dan aan als kind.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied