Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Aarde! zucht niet meer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 778**
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Aarde! zucht niet meer
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 2e helft 18e eeuw
Tekst
Dichter Pieter Leonard van de Kasteele
Muziek
Melodie Psalm 81
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 778**
Evangelische Gezangen 143

Aarde! zucht niet meer is een lied geschreven door Pieter Leonard van de Kasteele en met een reeks kleinere wijzigingen opgenomen in de Evangelische Gezangen . De melodie is de Geneefse Psalm 81. Het is van de 13e tm de 27e opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer met de strofen 1,5,9 en 10 (1991 vervallen)

Opname beluisteren

Tekst


 
1. Aarde! zucht niet meer,
Kom den hemel nader,
Zing uws Redders eer:
Hij, de Vorst der aard,
Jezus Christus vaart
Tot zijn' God, zijn' Vader.

2.Starren, zon en maan!
Dient Hem op zijn wenken,
Heemlen! bidt Hem aan,
Englen! hoort zijn stem,
Mensch! vertrouw op Hem,
Die aan u blijft denken.
 
3.Ziet, Hij zegepraalt,
Die als Plaatsbekleeder
Onze schuld betaalt;
Hij, die uit ons oog
Heenvaart naar omhoog,
Zendt zijn Englen neder.

4.Christnen! treurt niet meer,
Komt den hemel nader,
Zingt uws Redders eer
Hij, het heil der aard,
Jezus Christus vaart
Tot uw' God, uw' Vader.
 
5.Hij, des menschen Zoon,
Hij, die 't al volbragt heeft,
Hij beklimt den troon;
Hij, de Zoon van God,
Hij beschikt ons lot,
Hij, die alle magt heeft.
 
6.Ziet, o ziet Hem na
Hij, die onze zonden
Droeg op Golgotha,
Leeft en bidt ook nu,
Ook, mijn ziel! voor u,
Hij droeg ook uw zonden.
  
7.Schoon geen oog Hem ziet,
Wat zou 't zien hier baten?
Hij vergeet mij niet:
Schoon 'k zijn bijzijn mis,
 Voor den Godmensch is
't Heengaan geen verlaten.
  
8.Deed Hij aan het kruis
Ons zijn liefde blijken,
In zijns Vaders huis,
Waar Hij 't heil voltooit,
Zal zijn liefde nooit,
Nooit weêr van ons wijken.
  
9.Zondaar! hoor zijn stem,
Buig u voor Hem neder,
Waak, en wacht op Hem!
Hij, die voor ons stierf,
't Leven ons verwierf,
Jezus komt eens weder.

10. Leef, o Koning! leef!
Breng tot U ons nader,
Leef in ons en geef,
Dat wij ook eenmaal wij,
Opgewekt als Gij,
Leven bij uw' Vader!
 
11.O! die dag breekt aan,
'k Zie zich d' Englen scharen
Langs de hemelbaan;
Hij, die ons geleidt,
Heeft den weg bereid,
Is vooruitgevaren.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Een ander lied, alleen opgenomen in losse supplementen, droeg eerder het nummer 778 in de Zangbundel Joh. de Heer ten tijde van de (11e en?) 12e editie.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.