Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Christus naar wie wij heten

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 544 (a) Liedboek voor de kerken Gezang 99 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Christus naar wie wij heten
Van het geduld
Vorm strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1960
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Eppie Dam (Fr)
Douwe Annes Tamminga (Fr)
Peter Pawlowsky (Du)
Bijbelplaats Matteüs 17:1-3
Marcus 9:2-4
Lucas 9:28-32
Filippenzen 3:10-11
1 Tessalonicenzen 4:15-17
1 Petrus 4:12-19
1 Tessalonicenzen 4:1-12
Metrisch 7-6-7-6-6-7-7-6
Muziek
Componist Jaap Geraedts (a)
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (b)
Wim Dirriwachter (d)
Melodie Christus naar wie wij heten (a)
Een moeder van ons allen (d)
Von Gott will ich nicht lassen (c)
Herkomst 16e eeuw / Scheidt (c)
Solmisatie 1-1-7-6-5-4-3 (a)
6-5-5-3-5-6-6 (b)
2-2-3-4-2-3-1 (c)
6-2-1-2-3-4-3 (d)
Gebruik
Kerkelijk jaar Reminiscere
Allerheiligen
Voleinding
Thema Pelgrimage
Liedbundels
Liedboek 2013 544 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 99 (a)
Abdijboek 30 (b)
Lieteboek 2013 544 (a)
Laus Deo 798 (a)
Lieteboek foar de tsjerken 99 (a)
De tale Kanaäns 30
Verzamelde Liederen 13
In wind en vuur I-28a (a), I-28b (b); II-28 (c,d)
Zingt voor de Heer 347 (c,d)

Christus naar wie wij heten is een lied voor de tweede zondag in de Veertigdagentijd, Reminiscere. Het lied is geschreven door Willem Barnard (1920-2010). Er zijn verschillende melodieën bij deze tekst.

Opname beluisteren

  • Melodie gespeeld door Egbert Minnema:
  • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in tenor (www.liedboekzettingen.nl) [1]

Tekst

Ontstaan

Barnard schrijft: 'Het lied bevat verwijzingen naar Lucas 9 vs 31 (het volbrengen van de 'uitgang', de exodus), naar het thema van de transfiguratie in het zondagsevangelie en naar dat van de heilige levenswandel in het zondagsepistel (1 Thessalonicenzen 4 vss 1-12). Het is dus met recht een zondagslied.'

Inhoud

Het lied heeft 5 strofen. De eerste regels van de 5 strofen:

1. Christus naar wie wij heten heeft met zijn groot geduld
2. Geen licht is ons gebleven, er is geen God te zien
3. De duisternis te boven al staat de nacht rondom,
4. Zij moeten met Hem lijden en met Hem levend zijn
5. Het licht van alle stralen komt uit zijn aangezicht

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Christus naar wie wij heten (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

  • Eppie Dam en Douwe Annes Tamminga maakten de Friese vertaling: Kristus nei wa’t wy hjitte.
  • Een eerdere vertaling van Douwe Annes Tamminga in het Fries is: Kristus dy 't ús in skoane.
  • Er is een vertaling in het Duits geschreven door Peter Pawlowsky: Christus, zu dem wir beten (gepubliceerd in Du aber wohnst in meiner Hand, p. 34).


Culturele informatie

Literatuur