Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

God, de Heer, regeert

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 365
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
God, de Heer, regeert
Psalm 99
Latijnse titel Dominus regnavit
Vulgaat Psalm 98
Berijming Psalmberijming van 1773
Tekst
Dichter Johannes Eusebius Voet
Metrisch 5-5-5-5-5-5-6-6
Muziek
Componist Maistre Pierre
Solmisatie 1-5-6-7-1
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 365
Psalmberijming van 1773 99

God, de Heer, regeert is de beginregel van Psalm 99 in de Psalmberijming van 1773. De Zangbundel Joh. de Heer heeft daarvan de strofen 1,2 en 8.

Opname beluisteren

Tekst

1 God, de Heer, regeert!
Beeft gij volken; eert,
Eert zijn hoog bestel,
die bij Israël
Tusschen Cherubs woont,
En zijn grootheid toont:
Dat zich d’ aard beweege;
Hij is Isrels zege!

2 God, die helpt niet nood,
Is in Sion groot;
Aller volken magt
Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in ’t stof,
En verheft met lof
’t Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vreezen.

3 Looft met hart en stem,
Looft de kracht van Hem,
Die het recht bemint
In zijn rijksbewind.
’t Recht hebt Gij gestaafd:
’t Geen G’ aan Jakob gaaft
Toond’ aan Isrels leden
Recht en billijkheden.

4 Roemt nu onzen God;
Knielt, op zijn gebod,
Voor zijn voetbank neêr:
Heilig is de Heer
Op zijn’ hoogen troon:
Amrams groote zoon,
En zijn broeder waren
Bij zijn priesterschaaren.

Pauze.

5 Ook was Samuël,
Op Gods hoog bevel,
Biddend voor zijn volk,
Als een hemeltolk;
Hij en andren meer
Riepen tot den Heer,
Die, met gunstig’ ooren,
Hun geroep wou hooren.

6 Uit zijn heiligdom,
In een wolkkolom,
Heeft Hij zijn wet
Bij hen ingezet,
Die door ’s Heeren kracht
Van hun werd volbragt.
’t Nakroost der Hebreeuwen
Volge dit al eeuwen.

7 Gij, met hun begaan,
Hebt hunn’ wensch voldaan;
Heer, die naar uw woord
Hun gebed verhoort,
Gij, Gij waart hun lot,
Hun vergeevend God;
Schoon z’ ook om hun zonden
Straffen ondervonden.

8 Geeft dan eeuwig’ eer
Onzen God en Heer;
Klimt op Sion, toont
Eerbied, daar Hij woont,
Daar zijn heiligheid
Haaren glans verspreidt:
Heilig toch en t’ eeren
Is de Heer der heeren.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied