Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie, ideeën en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Het woord tot ons gesproken

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Oud-Katholiek Gezangboek 756 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Het woord tot ons gesproken
Een tafellied
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Tom Naastepad
Bijbelplaats Johannes 5:24-25
Johannes 6:32
Metrisch 7-3-7-6
7-3-7-6-7-3-7-6
Muziek
Componist Willem Vogel (a)
Willem Vogel (b)
Solmisatie 1-5-5-3-5-6-3 (a)
2-4-2-4-5-6-6 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Witte Donderdag
Liturgie Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Oud-Katholiek Gezangboek 756 (b)
Het lied op onze lippen 74 (a,b)
Zingend Geloven 2-78 (b)

Het woord tot ons gesproken is een tafellied van Tom Naastepad waarvoor Willem Vogel twee verschillende melodieën schreef.

Tekst

Ontstaan

Oorspronkelijk besloeg het gedicht van Tom Naastepad twee strofen van acht regels. Twee strofen, omdat de genadegaven twee zijn: spijs en drank, brood en wijn. Bij de oorspronkelijke indeling in twee strofen wordt eerst (in de eerste vier regels) het brood of de wijn genoemd. Dan wordt in elke strofe in de laatste vier regels de strekking en de draagwijdte van brood en wijn bezongen.

Inhoud

Jezus heeft van zichzelf gesproken als 'het brood des levens', dat is brood dat doet leven, dat het 'eeuwige' leven geeft. En in de liturgie wordt aan de gemeente in het tafelgebed voorgehouden, dat door dit brood en door deze wijn de dood van de Heer wordt verkondigd, totdat Hij komt. Daarom kan in strofe 1 gezegd worden, dat het woord, dat tot ons gesproken is, geconcretiseerd wordt, gestalte aanneemt in het brood, dat gebroken wordt. De wijn (strofe 2) wordt herkend als weldaad, 'rood als bloed' en voor ons uitgegoten als tastbaar, proefbaar blijk van liefde. (Bron: toelichting geparafraseerd ontleend aan Documentatieblad bij Zingend Geloven, II-130 (oude nummering!).
De beginregels van de strofen luiden:

  1. Het woord tot ons gesproken
  2. De garven zijn vergaderd
  3. De weldaad ons bewezen
  4. De liefde groeit in ranken.

Muziek

Willem Vogel schreef een melodie in D grote terts bij de originele structuur van het lied van Naastepad (7.3.7.6.7.3.7.6).

Vervolgens schreef hij ook een melodie in d kleine terts, waarbij hij uitging van de structuur in vier strofen (7.3.7.6). Regel 1 toont meteen aan het begin de grootst gebruikte interval, de terts. Deze toonsafstand speelt een bepalende rol in de melodie: allereerst is er de pendelende beweging voordat regel 1 in kwartnoten opklimt naar de dominantnoot a, waarop met halve waarden het ritme verstilt. Hierna vervolgt regel 2 met een dalende tertssprong, gevolgd door een melodische tegenbeweging van regel 1, dus een horizontale spiegeling, vanuit de noot c (tweegestreept), die tevens het hoogtepunt van het lied is. De pendelende terts heeft nu een dalend-stijgende beweging gekregen. Ook het ritme is identiek aan dat van regel 1, maar dit vloeit met kwartnoten over in de metrisch langere vierde regel. De laatste drie noten zijn motivisch gelijk aan regel 2, zij het in een kwint lagere ligging. De totale omvang van de melodie bedraagt een octaaf (van c (één-) naar c (twee-)gestreept.). (Toelichting ontleend aan het Documentatieblad bij Zingend Geloven, II-130 (oude nummering!).)

Literatuur

  • Arie Eikelboom, Hymnologie XVI, p. 83-85, ISBN 9789082249088