Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Heb je een vraag over een lied of wil je meer weten over hoe je kunt meewerken aan de Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Is Jezus' bloed voor mij gestort (Bromet)

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 147a
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Is Jezus’ bloed voor mij gestort (Bromet)
Heer, gedenk mijner!
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel Alas! and did my Saviour bleed
Taal Engels
Land Engeland
Periode 1707
Tekst
Dichter Isaac Watts
Asa Hull
Vertaler Meier Salomon Bromet
Mevr. G.
Metrisch 8-6-8-6
Muziek
Componist Asa Hull
Melodie Alas, and did my Saviour bleed (Hull)
Solmisatie 3-3-2-2-4-4-3-3-5-5-3-1-3-2
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 147a
Opwekkingsliederen Bromet 39

Zie het artikel Voor de vertaling van Johannes de Heer, zie Is Jezus' bloed voor mij gestort (De Heer)

Is Jezus’ bloed voor mij gestort (Heer, gedenk mijner!) is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van de versie Remember Me van Alas! and did my Saviour bleed (zie daar), een lied geschreven door Isaac Watts en in deze versie voorzien van een refrein en op muziek gezet door Asa Hull.

Opname beluisteren

Tekst

Heer, gedenk mijner!
1 Is Jezus’ bloed voor mij gestort?
Gaf Hij zijn leven vrij?
Gaf Hij voor mij Zijn dierbaar bloed,
Zijn levensbloed voor mij?

refrein:
Help mij, o Heiland, geef genâ,
Blijf daag’lijks mij nabij;
En nu Gij tot den Vader bidt,
o Heer, gedenk aan mij!

2 Heeft Hij om mijne zonde en schuld
Gezucht, gekermd aan ’t hout?
O liefde zonder paal en perk,
Zijn dood is mijn behoud!

refrein

3 Geen wonder, dat de zonneglans
Zich met den nacht omhult!
Als Godes Zoon aan ’t vloekhout sterft
Voor ’s werelds zonde en schuld!

refrein

4 Ook ik dek mijn gelaat van schaamt’,
Als ik Zijn kruis aanschouw;
Mijn oogen zijn dan gansch gevuld
Met tranen van berouw.

refrein

5 Geen tranen kunnen ooit voldoen
Mijn zondeschuld voor God;
Zie, Heer! Ik geef mijzelf aan U:
Uw dienst is waar genot.

refrein


Muziek

Zettingen

Heer, gedenk mijner!

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft de tekst vanaf de 4e uitgave (1906) overgenomen uit Opwekkingsliederen Bromet. Toen bij de vijfde druk in 1912 problemen ontstonden met de toenmalige uitgever van de Opwekkingsliederen Bromet is de tekst in deze druk vervangen geweest "door eene nieuwe vertaling uit het oorspronkelijke door Mevr. G.":

1 Is Jezus’ bloed voor mij gestort,
Stierf Hij dus ook voor mij?
Dan mag ik daarop zeker gaan,
Dan ben ’k volkomen vrij.

refrein:
Help mij, o Heiland, geef genâ,
Blijf m’ in mijn strijd nabij.
En als Gij zit op Uwen troon,
O Heer, gedenk daar mij.

2 Gij liet terwille van mijn schuld
U hangen aan het hout,
Mijn hart is van Uw trouw vervuld,
U dood was mijn behoud.

refrein

3 Als Jezus aan het vloekhout sterft,
Der menschen schuld betaalt,
Verbergt de zon haar heerlijk licht,
Dat van den hemel straalt.

refrein

4 Zoo dek ik ook mijn aangezicht,
Van schaamte en berouw,
Als ik mijn oogen op U richt,
Uw heerlijk werk aanschouw.

refrein

5 Geen tranen wisschen ’t handschrift uit,
Van mijne schuld voor God.
U, Heiland! prijst mijn ziele luid;
Uw dienst is mijn genot.

refrein